Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie - Nitriansky kraj(27 záznamov)

Slovensko Neziskové organizácie - Nitriansky kraj
Komárno (5)
Levice (6)
Nitra (8)
Šaľa (1)
1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Nezisková organizácia - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.
Vedecko-zábavné centrá, program pre rodiny s deťmi, školské a firemné programy. Interaktívne múzeum.
Dom seniorov - ubytovanie na jednolôžkových a dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, sociálna rehabilitácia.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť, liečebná rehabilitácia, požičiavanie zdravotníckych pomôcok.
Bezplatné poskytovanie starostlivosti o vážne choré a nevyliečiteľné deti doma. Služby lekára a zdravotnej sestry priamo doma. Zabezpečenie liekov a zdravotnej techniky.
Občianska spoločnosť a internacionalizácia vzdelávania a vedy na Slovensku. Organizovanie štipendijných programov a programov na podporu vzdelávania.
Nezisková organizácia - jazykové kurzy - anglický, nemecký, španielsky, maďarský, slovenský, francúzsky jazyk. Mimoškolské vzdelávanie žiakov, vzdelávanie seniorov, vydávanie kníh.
Podpora regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti, zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti, opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych pamiatok.
Domov sociálnych služieb - poskytovanie celodennej opatrovateľskej starostlivosti.
Inštitút celoživotného vzdelávania - didaktika, psychológia a pedagogika, kvalita školy, vysokoškolská pedagogika, doplňujúce pedagogické štúdium.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Nezisková organizácia - občianske združenie zdravotne postihnutých ľudí, vzdelávacie aktivity. Chránené dielne.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Súkromné zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb - ubytovacie, stravovacie, sociálne služby.
Vytváranie podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia. Maximálna kapacita zariadenia je 15 klientov.
Nezisková organizácia, poskytovanie profesionálnej opatrovateľskej služby, poslaním organizácie je pomáhať ľuďom v núdzi.
Nezisková organizácia pre kultúru a školstvo mladých ľudí.
Nezisková organizácia Čakanka - vydavateľstvo, organizátor pretekov Diskokilometer a Zoborský silvestrovský beh, Literárnej ceny Čakanky. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
Nezisková organizácia zameraná na spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami - poskytovanie služieb, vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania a rozvoja na medzinárodnej úrovni.
Nezisková organizácia. Všeobecne prospešné služby pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným kombinovaným postihnutím.
Nezisková organizácia zaoberajúca sa posilnením zdravia mentálne postihnutých detí a mládeže vo veku 13 – 29 rokov. Denný stacionár pre mentálne postihnuté deti a mládež.
Poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť, poskytovanie informácií o možnostiach rekvalifikácie a jazykových štúdií.
Nezávislá organizácia a podporná skupina opatrovateľov o ľudí s Alzheimerovou chorobou. Opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo a pomoc.
Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
Nezisková organizácia. Napomáhanie ekonomického a sociálneho rozvoja, usmerňovanie a získavanie partnerstiev pre vzájomné prepojenie verejnej správy, podnikateľov a tretieho sektora.