Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie(315 záznamov)

1 - 25 z celkom 315 výsledkov
Odporúčame vám
Samostatná neštátna a nezisková organizácia poskytujúca služby sociálnej starostlivosti i pre široký okruh starších občanov.
Nezisková organizácia, charitatívno - sociálne služby pre občanov v hmotnej a sociálne núdzi, bezdomovci, rodiny, starí a chorí občania.
Podpora a pomoc jednotlivcom pri ich dočasných alebo trvalých zdravotných problémoch, finančná podpora študentov, financovanie a podpora charitatívnej činnosti, detských domovov, domovov dôchodcov.
Neziskový fond orientovaný na pomoc deťom z detských domovov. Uľahčenie zaradenia sa do plnohodnotného každodenného života mimo detský domov.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Športová kresťanská nezisková organizácia, zabezpečenie finančných prostriedkov pre svoje aktivity z darov firiem, cirkví i jednotlivcov.
Nezisková organizácia - občianske združenie zdravotne postihnutých ľudí, vzdelávacie aktivity. Chránené dielne.
Plynulý a harmonický prechod z domáceho na „škôlkové“ prostredie, hranie a zábava, parkovanie. Celodenná celomesačná starostlivosť v škôlke a prípravka na škôlku, pár dní v týždni.
Nezisková organizácia - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.
Nezisková organizácia - realizovanie projektov výchovy a vzdelávania s deťmi a mládežou a systém celoživotného vzdelávania vo všeobecnosti. Opatrovateľské kurzy, domov sociálnych služieb.
Poskytovanie pomoci a podpory pri riešení sociálnych, zdravotných, právnych problémov spôsobených užívaním drog.
Nezisková organizácia. Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, chránená dielňa.
Komplexná ošetrovateľská a lekárska starostlivosť s využitím súčasných poznatkov v liečbe bolesti a ďalších príznakov pre pacientov v pokročilejšom štádiu ochorenia.
Dobrovoľné, neziskové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v odboroch akustika a vibrácie.
Súkromné zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb - ubytovacie, stravovacie, sociálne služby.
Občianske združenie založené slovenskými jezuitmi so zameraním na podporu vzdelávania a rozvoja kresťanských hodnôt.
Občianske združenie. Poslaním združenia je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku.
Nezisková organizácia - tvorba, vzdelávanie a výchova k hodnotám. Podpora inovatívneho a technického vzdelávania a na rozvoj talentovaných žiakov základných škôl.
Nezisková organizácia s iniciatívami na ochranu voľnej nedele a tradičnej rodiny.
Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, pomoc a humanitárna starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, terapie, poradenstvo.
Zariadenie pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc iných osôb.