Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie(317 záznamov)

1 - 25 z celkom 317 výsledkov
Odporúčame vám
Nezisková organizácia - realizovanie projektov výchovy a vzdelávania s deťmi a mládežou a systém celoživotného vzdelávania vo všeobecnosti. Opatrovateľské kurzy, domov sociálnych služieb.
Poskytovanie pomoci a podpory pri riešení sociálnych, zdravotných, právnych problémov spôsobených užívaním drog.
Nezisková organizácia. Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, chránená dielňa.
Komplexná ošetrovateľská a lekárska starostlivosť s využitím súčasných poznatkov v liečbe bolesti a ďalších príznakov pre pacientov v pokročilejšom štádiu ochorenia.
Dobrovoľné, neziskové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v odboroch akustika a vibrácie.
Súkromné zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb - ubytovacie, stravovacie, sociálne služby.
Občianske združenie založené slovenskými jezuitmi so zameraním na podporu vzdelávania a rozvoja kresťanských hodnôt.
Občianske združenie. Poslaním združenia je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku.
Nezisková organizácia - tvorba, vzdelávanie a výchova k hodnotám. Podpora inovatívneho a technického vzdelávania a na rozvoj talentovaných žiakov základných škôl.
Nezisková organizácia s iniciatívami na ochranu voľnej nedele a tradičnej rodiny.
Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, pomoc a humanitárna starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, terapie, poradenstvo.
Zariadenie pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc iných osôb.
Vydavateľ časopisu dTest - nezisková organizácia. Časopis poskytuje nezávislé testy výrobkov na slovenskom a českom trhu. Poranňa.
Poskytovania verejnoprospešnej činnosti a sociálneho poradenstva. Pomoc rodinám v krízových životných situáciách prostredníctvom núdzového bývania.
Nadácia REVIA ako verejnoprospešná organizácia 21 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné a k vzájomnej pomoci.
Neziskové združenie - rozvoj motocyklového športu v regióne Severnej Moravy a Sliezska.
Služby pre osoby s postihnutím, pracovné terapie a sociálne poradenstvo.
CESPOM - cieľom je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom začleniť sa do riadneho spoločenského života. Aktivity sa zameriavajú na podporu rómskych detí, mládeže a dospelých v ťažkej životnej situácii.
Nezisková organizácia. Škola angelológie - duchovné, etické a estetické hodnoty života. Predaj literatúry, organizovanie prednášok.
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Plnenie úloh mesta zabezpečovaním aktivít verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo - umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport a správa majetku mesta.
Špecializovaný tím zameraný na zmierňovanie a likvidáciu následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti.