Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Neziskové organizácie(316 záznamov)

1 - 25 z celkom 316 výsledkov
Odporúčame vám
Nezisková organizácia na pomoc popáleným deťom, psychosociálnej a materiálnej pomoci deťom a ich rodinám.
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Pomoc užívateľom hudby pre nekalým jednaním kolektívnych správcov OSA, INTERGRAM, OAZA, SOZA, SLOVGRAM a ich kontrolórov Collective intelligence.
Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy - podpora slobodnej trhovej ekonomiky.
Sociálne služby, pomoc v ťažkých životných situáciách, rozvoj sociálnych kompetencií vrátane rodičovských zručností a finančnej gramotnosti, rozvoj pracovných zručností a návykov. Pomoc pri hľadaní bývania a zamestnania. Prevádzka komunitnej záhrady a komunitného dvora. Komunitná záhrada slúži na organizované akcie.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Nezisková organizácia pre premýšľajúcich, podnikavých a neľahostajných ľudí. Organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a komunitných podujatí.
Nezisková organizácia - jazykové kurzy - anglický, nemecký, španielsky, maďarský, slovenský, francúzsky jazyk. Mimoškolské vzdelávanie žiakov, vzdelávanie seniorov, vydávanie kníh.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.
Nezisková organizácia s cieľom záchrany a obnovy národnej kultúrnej pamiatky - hradu Čičva.
Nadácia REVIA ako verejnoprospešná organizácia 26 rokov pomáha kultivovať filantropiu v malokarpatskom regióne, motivuje obyvateľov k vzájomnej pomoci s mottom "Pošli dobro ďalej".
Plnenie úloh mesta zabezpečovaním aktivít verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo - umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport a správa majetku mesta.
Rozvoj turistiky, obnova historických a turistických chodníkov, budovanie vyhliadok v meste, propagácia mesta Modra a okolia Malých Karpát.
Pravidelná celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu života a rodinám po strate dieťaťa. Domáca hospicová starostlivosť, detský mobilný hospic.
Občianske združenie. Poslaním združenia je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku s cieľom priniesť vzdelanie a preklad Písma v materinskom jazyku pre každého.
Tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.