Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie(319 záznamov)

1 - 25 z celkom 319 výsledkov
Odporúčame vám
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Plnenie úloh mesta zabezpečovaním aktivít verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo - umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport a správa majetku mesta.
Špecializovaný tím zameraný na zmierňovanie a likvidáciu následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti.
Opatrovateľské služby neziskovej organizácie - zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
Oblastná organizácia cestovného ruchu. Združovanie podnikateľských subjektov a subjektov samosprávy, podpora cestovného ruchu.
Zariadenie pre starostlivosť o ľudí bez domova. Ponuka ubytovania, nájdenie potenciálu v zručnostiach a ponuka osobnostného rastu.
Občianske združenie - nezisková organizácia. Kreatívne tvorenie rôznych techník. Ručné vyrábanie produktov.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a výchovy, najmä detí, mládeže a ich rodín prostredníctvom zážitku a integrácie. Chránená dielňa.
Nezisková organizácia s cieľom dosiahnuť rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pohlavie, pôvod, vek, sexuálnu a rodovú orientáciu a postihnutie.
Domov sociálnych služieb - poskytovanie celodennej opatrovateľskej starostlivosti.
Nezisková organizácia - ochrana a starostlivosť o zvieratá, útulok, kurzy jazdenia.
Nezisková organizácia pre premýšľajúcich, podnikavých a neľahostajných ľudí. Organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a komunitných podujatí.
Poskytovanie starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Organizácia rôznych školení a seminárov, vydávanie učebníc.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Pravidelná celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu života a rodinám po strate dieťaťa. Domáca hospicová starostlivosť, detský mobilný hospic.
Spoznávanie prostredia východného Slovenska a severného Maďarska. Aktuality, eventy, turistické trasy, klub gotickej cesty.
Činnosti sociálnej pomoci seniorom s ubytovaním, domov sociálnych služieb, nezisková organizácia zriadená obcou slúžiaca domácnostiam.
Podpora vzdelávania študentov medicíny, organizácia vedeckých konferencií, podpora publikačnej činnosti a organizácia podujatí vedúcich k zvyšovaniu odbornosti a kvalifikácie študentov medicíny.
Organizácia založená s cieľom presadiť obnovu a rozšírenie parku na Šafárikovom námestí a vybudovať a prevádzkovať Múzeum a Galériu Camera Obskura v jeho podzemí.
Nezisková organizácia na podporu malých a stredných podnikateľov. Odborné poradenstvo v oblasti práva, účtovníctva, manažmentu a marketingu.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach. Pre deti poriada rôzne krúžky a terapie. Súkromná praktická škola.