Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie(316 záznamov)

1 - 25 z celkom 316 výsledkov
Odporúčame vám
Plnenie úloh mesta zabezpečovaním aktivít verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo - umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport a správa majetku mesta.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.
Rozvoj turistiky, obnova historických a turistických chodníkov, budovanie vyhliadok v meste, propagácia mesta Modra a okolia Malých Karpát.
Nezisková organizácia na pomoc popáleným deťom, psychosociálnej a materiálnej pomoci deťom a ich rodinám.
Pravidelná celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu života a rodinám po strate dieťaťa. Domáca hospicová starostlivosť, detský mobilný hospic.
Občianske združenie. Poslaním združenia je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku s cieľom priniesť vzdelanie a preklad Písma v materinskom jazyku pre každého.
Tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
Akcie Skvelich ludi. Dobrovolnictvo. Sprostredkovatelska cinnost. Zmysluplne straveny cas.
Nezisková organizácia. Prevádzkovanie podporného bývania pre ľudí so schizofréniou.
Počítačové školenia pre starších. Organizovanie táborov, sústredení a ďalšie služby v oblasti vzdelávania. Vzdelávanie učiteľov, denné aktivity.
Nezisková organizácia s cieľom dosiahnuť rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pohlavie, pôvod, vek, sexuálnu a rodovú orientáciu a postihnutie.
Neziskové, záujmové združenie - štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného. Skúmanie stavu a vývoja kriminality.
Nadácia REVIA ako verejnoprospešná organizácia 21 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné a k vzájomnej pomoci.
Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy - podpora slobodnej trhovej ekonomiky.
Nezisková organizácia zameraná na spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami - poskytovanie služieb, vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania a rozvoja na medzinárodnej úrovni.
Činnosti sociálnej pomoci seniorom s ubytovaním, domov sociálnych služieb, nezisková organizácia zriadená obcou slúžiaca domácnostiam.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Materská škola - stravovanie, krúžky, poplatky. Výchovno - vzdelávací proces, materiálne vybavenie materskej školy.