Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Neziskové organizácie - Slovensko(288 záznamov)

1 - 25 z celkom 288 výsledkov
Odporúčame vám
Organizácia kultúrnych, spoločenských a multižánrových podujatí, výstav, prezentácií, osvetových akcií a stretnutí. Nezisková organizácia podporujúca kultúru a umenie.
Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám, zdravotne postihnutým občanom, pomoc ohrozeným deťom a rodinám v krízových situáciach.
Rozvoj turistiky, obnova turistických chodníkov, budovanie vyhliadok , propagácia Malých Karpát.
Nezisková organizácia pre premýšľajúcich, podnikavých a neľahostajných ľudí. Organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a komunitných podujatí.
Občianske združenie, budovanie a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí.
Činnosť v povodí rieky Slatina zameraná najmä na ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt.
Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a ľudom v migračnej situácií, s advokáciou a strategickou litigáciou v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Snažíme sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov.
Nezisková organizácia, charitatívno - sociálne služby pre občanov v hmotnej a sociálne núdzi, bezdomovci, rodiny, starí a chorí občania.
Zabezpečovanie výberu kandidátov na dvojročné štipendia (a letné spoznávacie pobyty) na školy v zahraničí - USA, Taliansko, Veľká Británia, Kostarika, Hong Kong, India, Kanada, Nórsko, Eswatini, Holandsko, Bosna Hercegovina, Singapúr, Nemecko, Holandsko, Arménsko, Tanzánia, Thajsko, Japonsko, Čína,
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy - podpora slobodnej trhovej ekonomiky.
Sociálne služby, pomoc v ťažkých životných situáciách, rozvoj sociálnych kompetencií vrátane rodičovských zručností a finančnej gramotnosti, rozvoj pracovných zručností a návykov. Pomoc pri hľadaní bývania a zamestnania. Prevádzka komunitnej záhrady a komunitného dvora. Komunitná záhrada slúži na organizované akcie.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Nezisková organizácia - jazykové kurzy - anglický, nemecký, španielsky, maďarský, slovenský, francúzsky jazyk. Mimoškolské vzdelávanie žiakov, vzdelávanie seniorov, vydávanie kníh.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.
Nezisková organizácia s cieľom záchrany a obnovy národnej kultúrnej pamiatky - hradu Čičva.