Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Neziskové organizácie - Prešovský kraj(31 záznamov)

Slovensko Neziskové organizácie - Prešovský kraj
1 - 25 z celkom 31 výsledkov
Odporúčame vám
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Nezisková organizácia s cieľom záchrany a obnovy národnej kultúrnej pamiatky - hradu Čičva.
Tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
Nezisková organizácia. Prevádzkovanie podporného bývania pre ľudí so schizofréniou.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitácie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba šatstva.
Nezisková organizácia - tvorba, vzdelávanie a výchova k hodnotám. Podpora inovatívneho a technického vzdelávania a na rozvoj talentovaných žiakov základných škôl.
Poskytovania verejnoprospešnej činnosti a sociálneho poradenstva. Pomoc rodinám v krízových životných situáciách prostredníctvom núdzového bývania.
Organizácia, zastupujúca malých podnikateľov iniciovaný Európskou chartou v podnikateľskom prostredí SR - presadzovanie spoločných oprávnených záujmov podnikateľov.
Nezisková organizácia - národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov, múzeum.
Nezisková organizácia pre činnosť vo vzdelávaní, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, vedy, techniky a ekonomiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu.
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Nezisková organizácia - centrum pre deti s mentálnym a kombinovaným zdravotným postihnutím.
Duchovné a kultúrne hodnoty v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Organizovanie vzdelávacích podujatí. Životné prostredie, zdravie obyvateľstva, revitalizácia verejných plôch a objektov.
Nezisková organizácia urbanika - zveľaďovanie mesta a komunikácia vo verejnom priestore prostredníctvom výstav, prezentácií, seminárov, workshopov.
Nezisková organizácia, poskytovanie profesionálnej opatrovateľskej služby, poslaním organizácie je pomáhať ľuďom v núdzi.
Pedagógovia, sociálni pracovníci a montessori lektori venujúci sa deťom z ohrozených rodín, z náhradných rodín, z rodín nezvládajúcich starostlivosť o deti a deťom so špeciálnymi potrebami.
Nezisková organizácia poskytujúca priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Diskusné fora, podujatia, projekty, fotografie, publikácie.
Organizovanie a poskytovanie pomoci v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, podpory vzdelávania, ochrany a rozvoja životného prostredia a šírenia porozumenia a mieru medzi národmi.
Športový klub - podpora občanov, mládeže, vytváranie podmienok, ktoré upevňujú zdravie, zvyšujú telesnú a duševnú zdatnosť, športovú výkonnosť, nezisková organizácia.
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj.
Strategické plánovanie, prípravy a realizácie projektov, manažovanie, facilitácia a metodologické vedenie tvorby komunitného plánovania.
Ochrana ľudských práv, ochrana životného prostredia,ochrana zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, podpora zamestnanosti.