Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie - Trnavský kraj(31 záznamov)

Slovensko Neziskové organizácie - Trnavský kraj
Galanta (5)
Hlohovec (2)
Piešťany (3)
Senica (6)
Skalica (1)
Trnava (10)
1 - 25 z celkom 31 výsledkov
Odporúčame vám
Organizácia, zastupujúca malých podnikateľov iniciovaný Európskou chartou v podnikateľskom prostredí SR - presadzovanie spoločných oprávnených záujmov podnikateľov.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť v dennom stacionári s ubytovaním, ambulantná forma poskytovania sociálnej služby, pre ťažko postihnutých ľudí.
Nezisková organizácia - poskytovanie sociálnych služieb, ošetrovateľské a opatrovateľské služby.
Zbierky použitého šatstva a textílií sociálnym zariadeniam, ochrana životného prostredia, úspory energie.
Detský domov - rehabilitačná činnosť, telesné, sociálne a duševné vyvíjanie detí.
Všeobecne prospešné služby širokej verejnosti, deťom. Uskutočňovanie kultúrnych a športových podujatí pri ochrane životného prostredia.
Domov sociálnych služieb s celoročnou prevádzkou. Tanečné krúžky, tvorivé dielničky, voľnočasové centrum.
Útulok svetej Anny - domov pre týrané ženy, poskytovanie pomoci ženám, matkám v krajnej životnej núdzi, ktoré sa rozhodli priviesť na svet očakávané dieťatko.
Oblastná organizácia cestovného ruchu v Trnave. Podpora cestovného ruchu, inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti produktov. Prehliadky mesta Trnava so sprievodcami cestovného ruchu.
Nezisková organizácia - mimoškolská výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti a mládež. Cyklistické podujatia, rekreačné, prázdninové a oddychové aktivity. Športové, vedomostné a talentové súťaže.
Opatrovateľské služby neziskovej organizácie - zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Nezisková organizácia, poskytovanie profesionálnej opatrovateľskej služby, poslaním organizácie je pomáhať ľuďom v núdzi.
Vzdelávacie centrum - kurzy s tematikou konsolidovanej účtovnej závierky, samotné zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky pre mestá a obce.
Nezisková organizácia. Poskytovanie odborných informácií o transplantácií kostnej drene a onkologických ochoreniach. Poskytovanie pomoci rodičom detí v procese transplantácie kostnej drene.
Podpora inovácií v súkromnom sektore, regionálny rozvoj a vzdelávanie prostredníctvom projektov, organizácia školení, seminárov a konferencií, spracovanie regionálnych inovačných stratégií.
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Služby regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Ochrana ľudských práv a základných slobôd, životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Presadzovanie práva občana na pokojné a zdravé životné prostredie, na právny systém a rozvoj demokracie v piešťanskom regióne.
Vzdelávanie v oblasti estetiky, umenia, kultúry. Workshopy pre deti i dospelých, doučovanie, príprava na prijímacie pohovory, kurz kreatívneho a formálneho písania. Prázdninové kurzy pre deti.
Podpora vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie, využívanie IKT, zefektívnenie činnosti - skrátenie času reakcie na požiadavku verejnosti, skvalitnenie poskytovaných verejných služieb.
Podpora profesionálneho rozvoja projektového riadenia, zvyšovanie kvalifikácie, výmena informácií a skúseností, certifikačný proces, podpora pri zavádzaní softwarových systémov, poradenská činnosť.
Neziskové združenie právnických osôb s cieľom iniciovať a podporovať hospodársky rozvoj prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja malého a stredného podnikania.