Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých - Košický kraj(25 záznamov)

Slovensko Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých - Košický kraj
1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálne služby, poradenstvo, preprava občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Občianske združenie. Organizovanie aktivít pre rodiny so zdravými, oslabenými a zdravotne postihnutými deťmi - skupinové plávanie a tvorivé dielne.
Občianske združenie - pomoc pacientom a ich rodičom liečení na oddelení onkológia. Organizovanie edukačných akcií. Informácie o združení, poradňa.
Nezisková organizácia - starostlivosť o mentálne postihnutých, ktorí majú právo na dôstojné miesto v prirodzenom sociálnom prostredí.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby v oblasti prevencie, poradenstva a rehabilitácie a zdravotníckych služieb v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Občianske združenie - pomoc a podpora ľudí so sluchovým postihnutím, tlmočnícke služby, sociálne poradenstvo.
Podpora dôstojného života ľudí s duševnými poruchami, možností ich sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovanie chýbajúcich komunitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb.
Podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Organizovanie koncertov, športových podujatí alebo divadelných predstavení.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Občianske združenie usilujúce sa o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.
Združenie podporujúce ľudí s alergiami, prieduškovou astmou a poruchami imunity. Organizovanie prímorských pobytov pre alergikov, organizovanie Škôl astmy.
Občianske združenie ťažko telesne postihnutých občanov SR. Sociálne poradenstvo, poradenstvo o kompenzačných pomôckach, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.
Občianske združenie. Podpora, pomoc a ochrana práv žien s onkologickým ochorením prsníka.
Občianske združenie. Informačné a osvetové aktivity zamerané na problematiku na OCD.
Študentský spolok - organizovanie spoločenských akcií pre študentov, zapájanie sa do preventívnych projektov a podujatí, za účelom zlepšenia úrovne ústnej hygieny.
Informácie o cystickej fibróze, poradenstvo, liečba, terapia, genetika, sociálne otázky.
Záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými vývinovými poruchami osobnosti.
Prevencia a riešenie psychosociálneho zlyhania detí, mládeže a dospelých pri zneužívaní návykových látok. Odborné prednášky, besedy a diskusie, skupinové a terapeutické sedenia.
Dobrovoľné, charitatívne a nezávislé združenie, ktoré prostredníctvom preventívnych podujatí poskytuje všestrannú pomoc obéznym pacientom.
Občianske združenie založené na podporu a pomoc pacientom s leukémiou.
Získavanie prostriedkov na nákup špeciálnej monitorovacej, ventilačnej a zdravotníckej techniky slúžiacej pacientom v priamom ohrození života. Podpora vzdelávania zdravotných pracovníkov.
Občianske združenie s cieľom presadzovania legislatívnych zmien v prospech zlepšenia starostlivosti o osoby s poruchami komunikácie, autizmom, exkludovaných, marginálne skupiny a hendikepovaných.