Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých, informácie online
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých(263 záznamov)

1 - 25 z celkom 263 výsledkov
Odporúčame vám
dobrovoľná, nezávislá pacientská organizácia na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou - únikom moči alebo stolice
Občianske združenie - tlmočenie v posunkovom jazyku zo sluchovo postihnutým človekom, tlmočenie v posunkovanej slovenčine a v taktilnej forme posunkového jazyka.
Občianske združenie Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - odovzdanie ľahko ovládateľného a bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným postihnutím.
Kreatívna značka Hento Toto spája kresličov s mentálnym postihnutím a kreatívcov. Zastrešuje ju občianske združenie Bol raz jeden človek, ktoré pomáha kamarátom s mentálnym postihnutím od roku 2006.
Občianske združenie - pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším spoluobčanom.
Pomoc ľuďom s reumatickými ochoreniami. Sociálno-psychologická poradenská činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych. Vlastná publikačná činnosť.
Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Združenie na pomoc rodinám s autistickým členom. Informovanie verejnosti o diagnóze autizmu.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a v poskytovaní pomoci im a ich rodinám.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola a stravovanie.
Integrácia ľudí s postihnutím do spoločnosti, podpora zachovania kultúrneho dedičstva, ochrana ľudských práv. Veda, vývoj a výskum. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Pomoc občanom zo sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, tlmočnícke služby pre nepočujúcich, organizácia akcií, informácie o kompenzačných pomôckach.
Občianske združenie - vzdelávanie, informovanie o kultúre komunít nepočujúcich.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Prebudenie záujmu o aktívny, plnohodnotný život ľuďom na vozíkoch, pomoc a poradenstvo, organizovanie kultúrnych podujatí.
Občianske združenie na zlepšovanie životných podmienok občanov s telesným postihnutím.
Občianske združenie. Poskytovanie sociálnej starostlivosti formou denného stacionára ľuďom s psychickým ochorením a ťažkým zdravotným postihnutím.
Podpora dôstojného života ľudí s duševnými poruchami, možností ich sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovanie chýbajúcich komunitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb.
Činnosť v rehabilitačno - rekondičnej oblasti v spolupráci so zdravotníckym personálom. Distribúcia videokazety s návodom na autorehabilitáciu.
Občianske združenie - pomoc a podpora dospelým, deťom a rodinám, kde niektorý člen trpí zriedkavým genetickým ochorením epidermolysis bullosa (chorobou motýlích krídel).
Občianske združenie usilujúce sa o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.