Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých(263 záznamov)

1 - 25 z celkom 263 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie, rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov.
Dobrovoľná, nezávislá pacientska organizácia na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou - únikom moču alebo stolice.
Poradenská a terapeutická činnosť s deťmi aj dospelými - bilaterálna integrácia, kraniosakrálna terapia, hipoterapia, individuálne poradenstvo pre rodičov.
Nezisková organizácia na pomoc popáleným deťom, psychosociálnej a materiálnej pomoci deťom a ich rodinám.
Pomoc občanom zo sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, tlmočnícke služby pre nepočujúcich, organizácia akcií, informácie o kompenzačných pomôckach.
Pomoc onkologických pacientom a ich rodinám, podpora umeleckej tvorby pacientov, predaj motivačnej literatúry, rozdávanie kníh a materiálov s motivačnou tematikou na onkologických pracoviskách.
Občianske združenie. Poskytovanie sociálnej starostlivosti formou denného stacionára osobám s psychickým ochorením a osobám so zdravotným postihnutím.
Občianske združenie - pomoc kresličom s mentálnym postihnutím značky Hento Toto.
Edukácia diabetikov, prevencia diabetes mellitus u nediabetickej verejnosti, informovanosť diabetikov, rekondičné pobyty diabetikov, časopis Diaživot, základné sociálne poradenstvo.
Občianske združenie - tlmočenie v posunkovom jazyku zo sluchovo postihnutým človekom, tlmočenie v posunkovanej slovenčine a v taktilnej forme posunkového jazyka.
Občianske združenie Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - odovzdanie ľahko ovládateľného a bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným postihnutím.
Občianske združenie - pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším spoluobčanom.
Pomoc ľuďom s reumatickými ochoreniami. Sociálno-psychologická poradenská činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych. Vlastná publikačná činnosť.
Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Združenie na pomoc rodinám s autistickým členom. Informovanie verejnosti o diagnóze autizmu.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a v poskytovaní pomoci im a ich rodinám.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola a stravovanie.
Integrácia ľudí s postihnutím do spoločnosti, podpora zachovania kultúrneho dedičstva, ochrana ľudských práv. Veda, vývoj a výskum. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Občianske združenie - vzdelávanie, informovanie o kultúre komunít nepočujúcich.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.