Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých - Žilinský kraj(27 záznamov)

Slovensko Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajovanie záujmov osôb postihnutých autizmom a rodičom.
Komplexná starostlivosť pre deti a dospelých so špeciálno-pedagogickými potrebami, pomoc deťom a dospelým s autizmom a ich rodinám. Pomoc ľudom v krízových situáciách.
Občianske združenie zamerané na pomoc skupinám handikepovaných ľudí na trhu práce.
Fyzioterapia a rehabilitácia, kultúrne a pracovné workshopy, organizovanie podujatí pre občanov ZŤP, poradenstvo.
Dobrovoľná organizácia ľudí v psychiatrickom ošetrení, ich blízkych, príbuzných, psychiatrických odborníkov a ľudí sympatizujúcich s činnosťou združenia.
Združenie telesne a mentálne postihnutých osôb a ich príbuzných, sociálne služby, realizácia dobrovoľníckeho programu, zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie medziľudských vzťahov.
Podpora zavádzania najnovších diagnostických a liečebných postupov u psychiatrických pacientov, rozvoj nových diagnostických a terapeutických metód, organizovanie konferencií.
Občianske združenie - podpora a poradenstvo rodinám s postihnutým človekom. Vyvíjanie spoločensko-kultúrnych, rekreačných a športových akcií a aktivít pre postihnutých ľudí.
Občianske združenie, informácie o rizikách očkovania detí od prvých dní po narodení, snahy o úpravu legislatívy v oblasti očkovania, zabránenie sankciám pri odmietnutí očkovania.
Prebudenie záujmu o aktívny, plnohodnotný život ľuďom na vozíkoch, pomoc a poradenstvo, organizovanie kultúrnych podujatí.
Občianske združenie - pomoc telesne a mentálne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám.
Vytváranie podmienok pre šport telesne postihnutých - zjazdové lyžovanie a cyklistika.
Podpora neodkladnej starostlivosti na všetkých úrovniach, realizovaná formou šírenia osvety v poskytovaní prvej pomoci a vzdelávaním v oblasti resuscitačnej starostlivosti pre široký okruh záujemcov.
Občianske združenie, rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov.
Združovanie rodín s deťmi s Prader - Williho syndrómom, organizovanie stretnutí, vymieňanie si informácií navzájom.
Združenie poskytuje pomoc pre deti postihnuté fenylketonúriou a pre ich rodiny.
Občianske združenie, ktoré pracuje so ženami s onkologickou chorobou. Pomoc ľuďom, ktorí trpia onkologickými ochoreniami. Organizovanie stretnutí onkologicky postihnutých, návštevy chorých pacientov.
Informačný servis pre rodičov postihnutých detí. Opatrovateľské a ošetrovateľské agentúry, liečebné a kúpeľné zariadenia, mimovládne organizácie.
Pomoc ľuďom s diagnózou cystická fibróza a ich rodinám. Informácie o benefičných podujatiach, cystickej fibróze, liečebných prístrojoch a pomôckach.
Pomoc ženám s onkologickým ochorením prsníka, psychologické, fyzioterapeutické, zdravotno-osvetové a kultúrne aktivity. Užitočné informácie pre pacientky s onkologickým ochorením.
Pomoc ľuďom závislým od alkoholu, drog i hrania. Informácie o dôvodoch a následkoch jednotlivých závislostí, o abstinencii, o kluboch abstinentov.
Sociálne poradenstvo. Príprava aktivít a ponuka služieb pre zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelých s nepriaznivým zdravotným stavom.
Podpora zdravia, zdravého vývinu detí a mládeže s dôrazom na zdravotne postihnuté deti. Zvyšovanie informovanosti a záujmu spoločnosti o problematiku postihnutých detí, mládeže a ich rodín.