Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Opatrovateľské služby - Žilinský kraj(56 záznamov)

Slovensko Opatrovateľské služby - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 56 výsledkov
Odporúčame vám
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom.
Špeciálne výchovné zariadenie pre deti druhého stupňa ZŠ a ŠZŠ s nepretržitou prevádzkou - diagnostická, psychologická, psychoterapeutická a výchovno-vzdelávacia starostlivosť.
Sociálne služby - starostlivosť o dôchodcov, poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Opatrovateľská starostlivosť o seniorov, chorých ľudí a ľudí odkázaných na pomoc druhých. Liečebná rehabilitácia.
Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom a starým občanom. Opatrovateľské a ošetrovateľské služby.
Poskytovanie opatrovateľských služieb v domácom prostredí - rehabilitácia, ošetrovanie rán, odbery.
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie (nepriaznivý zdravotný stav, zdravotné postihnutie, dovŕšenie dôchodkového veku). Zariadenie s celoročnou starostlivosťou.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú starostlivosť.
Poskytovanie personálnych služieb sprostredkovaním zamestnania v oblasti opatrovania seniorov v zahraničí aj na Slovensku. Opatrovateľské služby pre seniorov.
Zariadenie sociálnych služieb, nepretržitá opatrovateľská služba, ubytovanie, stravovanie.
Personálna agentúra pre opatrovateľky do Nemecka.
Opatrovateľská služba pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. základné sociálne poradenstvo.
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť - opatera, rehabilitácia, prevencia a liečba.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Súkromné zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb - ubytovacie, stravovacie, sociálne služby.
Poskytovanie opatrovateľskej a sociálno-prepravnej služby občanom okresu Martin. Vozidlá upravené aj na prepravu imobilných cestujúcich.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Opatrovateľské služby.
Opatrovateľské služby, základná starostlivosť, pomoc v domácnosti, vybavovanie úradných záležitostí.
Sociálna pomoc s ubytovaním. Poradenská, opatrovateľská a klubová činnosť. Záujmové krúžky.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú starostlivosť.