Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Podnikateľské a profesné združenia(117 záznamov)

1 - 25 z celkom 117 výsledkov
Odporúčame vám
Štandardizácia etických a právnych pravidiel internetovej reklamy, rozvoj internetu ako reklamného média, profesionalizáciu internetu.
Združenia odborníkov v oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorých činnosť sa dotýka organizácií pôsobiacich v neziskovom treťom sektore.
Združenie českých podnikov a podnikateľov pre šírenie znalostí o environmentálnom manažmente v českom priemysle.
Spoločenská organizácia združujúca občanov, ktorí sa na profesionálnej úrovni zaoberajú gastronómiou.
Organizácia združujúca osoby, ktoré pracujú v oblasti vnútorného auditu a v príbuzných oblastiach. Pomoc a podpora v oblasti vzdelávania, získavania know - how, tvorby a zjednocovania metodiky.
Podpora rozvoja knižníc a ich odbornej spolupráce, obhajoba knižníc ako inštitúcií vytvárajúcich a ochraňujúcich národný knižničný fond.
Dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb pre výskum, vývoj, výrobu, predaj a dovoz motorových vozidiel.
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR - samostatná dobrovoľná organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj.
Zoskupenie profesionálnych podnikateľov a manažérov. Presadzovanie foriem podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi.
Klub slovenských vlastníkov a spoluvlastníkov spoločností zamestnávajúcich 500 a viac zamestnancov. Ochrana záujmov podnikateľov a zamestnávateľov na Slovensku.
Spolupráca výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov.
Dobrovoľné združenie poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu.
Reprezentovanie a obhajovanie záujmov dopravcov na medzinárodnej úrovni. Predaj širokého sortimentu doplnkov a náhradných dielov pre nákladnú dopravu.
Profesné združenie najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Realizácia online prieskumov.
Ochrana a presadzovanie záujmov družstiev, spolupráca s poslancami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými inštitúciami.
Vytváranie optimálnych podmienok pre dynamický rozvoj chemického, farmaceutického a celulózo - papierenského priemyslu, ochrana a presadzovanie záujmov svojich členov.
Ochrana a podpora záujmov pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa. Poskytovanie informácií, organizovanie školení, vydávanie informačného bulletinu.
Združenie odborníkov v baníctve, geológii, plynárenstve, v naftovom priemysle, ktorí pôsobia vo vyhľadávaní, ťažbe, úprave, projekcii, výstavbe, vede, výskume, školstve a v súvisiacich odboroch.
Oficiálny marketingový odbytový systém založený na podnikateľských kluboch. Určený pre malých a stredných podnikateľov ako nástroj pre získavanie nových zákaziek vďaka kvalifikovaným odporúčaniam.
Hlavným cieľom združenia APPLiA SK je reprezentovať a hájiť záujmy priemyslu, združenie koná ako partner pri dialógu s politickými a regulačnými inštitúciami EÚ, komunikuje s tlačou a médiami.
Reprezentácia a hájenie záujmov členov, rokovania so štátnou exekutívou, rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva, podpora rozvoja strojárstva.
Stránky určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o priamy predaj ako pokrokový systém predaja výhodný hlavne pre zákazníka.