Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Podnikateľské a profesné združenia(118 záznamov)

26 - 50 z celkom 118 výsledkov
Odporúčame vám
Hlavným cieľom združenia CECED je reprezentovať a hájiť záujmy európskeho priemyslu, združenie koná ako partner pri dialógu s politickými a regulačnými inštitúciami EÚ, komunikuje s tlačou a médiami.
Zoskupenie profesionálnych podnikateľov a manažérov, ktorí sa snažia o hospodárske zveľadenie Slovenska. Presadzovanie foriem podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi.
Združenie, cieľom je zvýšiť úroveň vzdelanosti pracovníkov v odvetví prevádzky motorových vozíkov a tak napomáhať zvýšeniu úrovne bezpečnosti a hospodárnosti pri prevádzke motorových vozíkov.
Združenie právnických osôb v oblasti zlievárenstva a kovovýroby. Výroba zo železa, farebných kovov a výroba náradia.
Tvorba a realizácia projektov, riešenie environmentálnej problematiky, podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít, usporadúvanie konferencií, pracovné semináre, stretnutia.
Podpora, vzájomná pomoc a spolupráca pri zabezpečovaní prevádzky hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky.
Vytváranie podmienok pre rozvoj špecializovaných webhostingových služieb v SR, ochrana a presadzovanie záujmov členov združenia.
Združenie právnických osôb s celoslovenskou pôsobnosťou. Vytváranie podmienok pre využívanie bankových kariet v medzibankovom platobnom styku.
Združenie právnických a fyzických osôb zamestnávajúcich v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, tvorba zákonov a legislatívnych opatrení.
Dobrovoľné združenie poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu.
Krajská RadaTrenčianskej územnej organizácie - združenia podnikateľov, zamestnvateľov a zamestnancov.
Medzinárodná asociácia kritikov moderného a súčasného umenia. Profesijné združenie, ktoré združuje špičkových odborníkov z oblasti teórie a kritiky moderného a súčasného umenia.
Zmyslom existencie združenia je pomáhať svojim členom a prispievať k snahe o neustále zvyšovanie bezpečnosti v cestnej doprave.
Dobrovoľné združenie fyzických osôb členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa a právnických osôb, ktoré pôsobia v Českej republike a v zahraničí.
Dobrovoľná záujmová organizácia - združovanie archivárov všetkých druhov a typov archívov, vysokoškolských pedagógov, ako aj pracovníkov z oblasti registratúr.
Profesijná organizácia združujúca občanov Slovenskej republiky so zameraním na výrobu šperkov a spracovanie drahých kovov.
Oficiálny marketingový odbytový systém založený na podnikateľských kluboch. Určený pre malých a stredných podnikateľov ako nástroj pre získavanie nových zákaziek vďaka kvalifikovaným odporúčaniam.
Ochrana záujmov prevádzkovateľov kín na Slovensku, sprostredkovanie komunikácie s filmovými distribučnými spoločnosťami, audiovizuálnym fondom, ministerstvom kultúry, autorskými zväzmi.
Občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú ovocinárskou problematikou s cieľom poradenstva a riešenia problémov členov.
Organizácia združujúca osoby, ktoré pracujú v oblasti vnútorného auditu a v príbuzných oblastiach. Pomoc a podpora v oblasti vzdelávania, získavania know - how, tvorby a zjednocovania metodiky.
Združovanie poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností pôsobiacich v poľnohospodárstve.
Spolupráca výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov.
Reprezentácia a hájenie záujmov členov, rokovania so štátnou exekutívou, rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva, podpora rozvoja strojárstva.