Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Podnikateľské a profesné združenia(117 záznamov)

26 - 50 z celkom 117 výsledkov
Odporúčame vám
Združenie taxikárov a taxislužieb, ochrana a podpora spoločných záujmov členov.
Organizácia, ktorá spája mladých podnikateľov do 40 rokov. Hlavné aktivity sú sieťovanie členov, mentoring, pomoc pri realizácii a financovaní podnikania.
Dobrovoľné, spoločenské, kultúrno - umelecké združenie architektov a priaznivcov architektúry.
Poskytovanie účinnej pomoci a spolupráce výrobným družstvám v oblastiach ich činnosti, spravovanie spoločných fondov výrobného družstevníctva a majetku zväzu.
Organizovanie besied s významnými osobnosťami ekonomického, politického a spoločenského života na Slovensku.
Občianske združenie pre podnikateľov, živnostníkov, školy a všetkých záujemcov o profesiu maliara. Poskytuje poradenstvo a ochraňuje záujmy členov.
Združenia odborníkov v oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorých činnosť sa dotýka organizácií pôsobiacich v neziskovom treťom sektore.
Prispievanie k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. Zabraňovanie politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.
Reprezentant súkromno - podnikateľského stavu, riešenie otázok vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia.
Nezávislé a dobrovoľné združenie profesionálnych vodičov. Snaha riešenia problémov vodičov a zabránenie ich diskriminácií.
Spoločenská organizácia združujúca občanov, ktorí sa na profesionálnej úrovni zaoberajú gastronómiou. Akcie, hodnotiace kritéria, stanovy, prihláška do zväzu.
Zoskupenie profesionálnych podnikateľov a manažérov, ktorí sa snažia o hospodárske zveľadenie Slovenska. Presadzovanie foriem podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi.
Združenie, cieľom je zvýšiť úroveň vzdelanosti pracovníkov v odvetví prevádzky motorových vozíkov a tak napomáhať zvýšeniu úrovne bezpečnosti a hospodárnosti pri prevádzke motorových vozíkov.
Združenie právnických osôb v oblasti zlievárenstva a kovovýroby. Výroba zo železa, farebných kovov a výroba náradia.
Podpora, vzájomná pomoc a spolupráca pri zabezpečovaní prevádzky hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky.
Vytváranie podmienok pre rozvoj špecializovaných webhostingových služieb v SR, ochrana a presadzovanie záujmov členov združenia.
Združenie právnických osôb s celoslovenskou pôsobnosťou. Vytváranie podmienok pre využívanie bankových kariet v medzibankovom platobnom styku.
Združenie právnických a fyzických osôb zamestnávajúcich v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, tvorba zákonov a legislatívnych opatrení.
Krajská RadaTrenčianskej územnej organizácie - združenia podnikateľov, zamestnvateľov a zamestnancov.
Medzinárodná asociácia kritikov moderného a súčasného umenia. Profesijné združenie, ktoré združuje špičkových odborníkov z oblasti teórie a kritiky moderného a súčasného umenia.
Zmyslom existencie združenia je pomáhať svojim členom a prispievať k snahe o neustále zvyšovanie bezpečnosti v cestnej doprave.
Dobrovoľné združenie fyzických osôb členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa a právnických osôb, ktoré pôsobia v Českej republike a v zahraničí.
Dobrovoľná záujmová organizácia - združovanie archivárov všetkých druhov a typov archívov, vysokoškolských pedagógov, ako aj pracovníkov z oblasti registratúr.