Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Podpora podnikania(34 záznamov)

1 - 25 z celkom 34 výsledkov
Odporúčame vám
Systémy a procesy v automobilovom priemysle na strane distribúcie a predaja. Optimalizácia procesov a zaškoľovanie užívateľov.
Pomoc pri rozvoji malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného do podnikateľského inkubátora.
Podpora začínajúcich podnikateľov. Pomáha pri zakladaní a v prvých rokoch fungovania inovatívnych technologických firiem. Poskytuje rôzne výhody vo forme zvýhodneného prenájmu priestorov.
Oficiálny marketingový odbytový systém založený na podnikateľských kluboch. Určený pre malých a stredných podnikateľov ako nástroj pre získavanie nových zákaziek vďaka kvalifikovaným odporúčaniam.
Internet, televízia, volania, služby pre firmy, podpora.
Podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch na Slovensku.
Príspevková organizácia, agentúra pre podporu podnikania a investícií. Podpora malých a stredných podnikateľov, podnikateľskej infraštruktúry.
Ekonomické poradenstvo, ekologické poradenstvo a ochrana životného prostredia, záchranná zdravotná služba. Riešenia v informačných a komunikačných technológiách, výstavba dátových centier.
Nadácia Integra vytvára príležitosti pre dôstojný život znevýhodnených prostredníctvom vzdelávania a ekonomického rozvoja komunít v Keni. Malaika - adopcia afrických detí na diaľku.
Prezentácia výhradne a výlučne pre slovenských výrobcov a služby. Registrácia slovenských výrobkov a služieb.
Poradenstvo pri získavaní finančnej pomoci, vypracovanie projektovej dokumentácie, tvorba podnikateľských zámerov, podpora podnikania.
Podpora medzinárodných podnikov, ktoré chcú vybudovať svoju organizáciu efektívnejším spôsobom - inovácia v procese a technológii.
Holdingové spoločenstvo obchodných spoločností a investorov, ktorí spájajú kapitál, stavebné diela, vlastníctvo pozemkov a know.
Projekt na podporu podnikania, inovačného rozvoja regiónu, transferu poznatkov a technológií. Založenie podnikateľského inkubátora ako pomoc pre naštartovanie podnikania. Poradenstvo.
Sledovanie stavu ochrany osobných údajov, registrácia a vedenie evidencie o informačných systémoch a odporúčania na zabezpečenie ochrany údajov.
Podpora slovenských spoločností a vývozu výrobkov do Jordánska a okolitých arabských krajín, vystavovanie produktov, služieb, ponúkanie produktov a služieb na domácich trhoch, pomoc pri rokovaniach.
Neziskové združenie právnických osôb s cieľom iniciovať a podporovať hospodársky rozvoj prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja malého a stredného podnikania.
Grantové poradenstvo, príprava grantových žiadostí o finančnú podporu projektov, realizácia projektov.