Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Podpora podnikania - Slovensko(37 záznamov)

1 - 25 z celkom 37 výsledkov
Odporúčame vám
Návrh a realizácia projektov v energetike. Marketingový prieskum a štúdie uskutočniteľnosti projektov v energetike. Analýza zbytkovej životnosti kotlov. Preklady a tlmočenie do angličtiny.
Systémy a procesy v automobilovom priemysle na strane distribúcie a predaja. Optimalizácia procesov a zaškoľovanie užívateľov.
Pomoc pri rozvoji malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného do podnikateľského inkubátora.
Podpora začínajúcich podnikateľov. Pomáha pri zakladaní a v prvých rokoch fungovania inovatívnych technologických firiem. Poskytuje rôzne výhody vo forme zvýhodneného prenájmu priestorov.
Oficiálny marketingový odbytový systém založený na podnikateľských kluboch. Určený pre malých a stredných podnikateľov ako nástroj pre získavanie nových zákaziek vďaka kvalifikovaným odporúčaniam.
Podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch na Slovensku.
Podpora podnikania - centrálny obstarávateľ v oblasti práva, samosprávy a vzdelávania.
Podpora zlepšenia podnikateľského prostredia a podnikateľských subjektov. Zvyšovanie konkurencie schopnosti malých a stredných podnikateľov na európsku úroveň.
Podpora výroby a predaja konkurencieschopných domácich a zahraničných výrobkov a služieb nadštandardnej kvality. Udeľovanie certifikátov kvality.
Ekonomické poradenstvo, ekologické poradenstvo a ochrana životného prostredia, záchranná zdravotná služba. Riešenia v informačných a komunikačných technológiách, výstavba dátových centier.
Nadácia Integra vytvára príležitosti pre dôstojný život znevýhodnených prostredníctvom vzdelávania a ekonomického rozvoja komunít v Keni. Malaika - adopcia afrických detí na diaľku.
Prezentácia výhradne a výlučne pre slovenských výrobcov a služby. Registrácia slovenských výrobkov a služieb.
Poradenstvo pri získavaní finančnej pomoci, vypracovanie projektovej dokumentácie, tvorba podnikateľských zámerov, podpora podnikania.
Podpora regionálneho rozvoja zamestnanosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. vzdelávanie v oblasti počítačovej zručnosti.
Podpora medzinárodných podnikov, ktoré chcú vybudovať svoju organizáciu efektívnejším spôsobom - inovácia v procese a technológii.
Poradenstvo a konzultačné služby stavebníctva, strojárstva, žiaruvzdorných materiálov, informatiky, práva, energetiky, elektrotechniky. Podpora podnikania, audit, preklady a tlmočenie.
Holdingové spoločenstvo obchodných spoločností a investorov, ktorí spájajú kapitál, stavebné diela, vlastníctvo pozemkov a know.
Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií. Návrhy a riešenia vo verejnom a komerčnom sektore. Spracovávanie vstupných údajov, analýzy, interpretácia dát, aplikačný vývoj.
Projekt na podporu podnikania, inovačného rozvoja regiónu, transferu poznatkov a technológií. Založenie podnikateľského inkubátora ako pomoc pre naštartovanie podnikania. Poradenstvo.
Sledovanie stavu ochrany osobných údajov, registrácia a vedenie evidencie o informačných systémoch a odporúčania na zabezpečenie ochrany údajov.
Podpora slovenských spoločností a vývozu výrobkov do Jordánska a okolitých arabských krajín, vystavovanie produktov, služieb, ponúkanie produktov a služieb na domácich trhoch, pomoc pri rokovaniach.
Neziskové združenie právnických osôb s cieľom iniciovať a podporovať hospodársky rozvoj prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja malého a stredného podnikania.
Nezávislé profesionálne združenie pre rozvoj slovenského manažmentu, podpora podnikania smerujúca k zlepšovaniu kvality pracovného prostredia.
Nezávislá a nezisková organizácia, ktorá vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja.
Podpora rozvoja inovačných procesov v malých a stredných podnikoch, sprostredkovanie informácií a partnerov v SR a EÚ, informácie o výskumných, technologických a vývojových programoch EÚ.