Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Politické združenia a spolky(26 záznamov)

1 - 25 z celkom 26 výsledkov
Odporúčame vám
Činnosti členských organizácií. Záujmová skupina bývalých politických väzňov.
Ako starosta a obyvateľ mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na nej komunikujem s ľuďmi, ktorí chcú žiť v krajšom prostredí a neboja sa pre to niečo urobiť. Teším sa na vaše otázky a podnety.
Spoločnosť česko-kórejského priateľstva usiluje o nadväzovanie priateľských vzťahov s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou a jej obyvateľmi vo všetkých oblastiach.
Slovanské a slovenské tradície, budovanie slovenskej spoločnosti v duchu štúrovských tradícií.
Presadzovanie hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike.
Konfederácia politických väzňov bývalého Československa združených do dobrovoľnej organizácie.
Nezisková organizácia poskytujúca priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Diskusné fora, podujatia, projekty, fotografie, publikácie.
Prevádzkovateľ internetového serveru o daniach slovenských podnikateľov. Neziskové a nestranícke občianske združenie s cieľom prispievať k rozvoju zodpovednej a profesionálnej politickej elity.
Zvyšovanie verejnej informovanosti o medzinárodných vzťahoch a bezpečnostnej problematike a podpora kvalifikovanej diskusie.
Analýzy procesov alokácie verejných zdrojov na verejné služby, navrhovanie prístupov pre dobré usporiadanie verejných služieb, diskusné dokumenty, články a odborné publikácie.
Iniciatíva, iniciatíva študentov Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.
Informácie, akcie a kampane, štatút, odkazy, sprievodca.
Nezávislé občianske združenie hlásiace sa k hodnotám liberalizmu, medzi ktoré patrí sloboda a rešpekt k súkromnému vlastníctvu.
Mimovládna nezisková organizácia, usiluje sa o nápravu problému nerovnomerného rozloženia moci.
Cieľom je oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku,pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov a šíriť dobré meno SR.
Združenie mladých ľudí. Podpora participácie mladých ľudí na správe a ovplyvňovaní vecí verejných, ovplyvňovanie politického diania, poskytovanie možnosti prejavovať názor.
Skupina nadšencov venujúcich sa problematike medzinárodných vzťahov, medzinárodnej a bezpečnostnej politike.
Mimovládna organizácia - rozvoj občianskej spoločnosti, právneho štátu a politického systému Slovenskej republiky. Vzdelávacie aktivity, publikovanie analýz a stanovísk, šírenie informácií.
Podpora Európskej komunity na Slovensku, posilnenie vzťahov v rámci EÚ. Výskum, vzdelávanie, publikačná a konzultačná činnosť, organizácia seminárov a konferencií, diskusie, workshopy, prednášky.
Občianske združenie - pomoc štátom strednej Európy pri vyjadrovaní sa k súčasným politickým a spoločenským problémom, poradenstvo, vydávanie publikácií.