Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Pracovné právo - Bratislava(230 záznamov)

1 - 25 z celkom 230 výsledkov
Odporúčame vám
Hospodárske súťaže, bankovníctvo, financie, fúzie a akvizície, verejné obstarávanie, reštrukturalizácie. Obchodné, pracovné, stavebné právo, energetika, priemysel, nehnuteľnosti, preprava. Mediácia.
Advokátska kancelária - právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a pracovné právo, úverové vzťahy, právo duševného vlastníctva a informačných technológií, súťažné právo.
Právne služby - medzinárodné, pracovné, bankové a finančné, občianske právo, obchodné spory, právo obchodných spoločností a obchodné právo, autorské práva, trest, právo CP. Advokátska kancelária.
Advokátska kancelária - právo obchodných spoločností, obchodné zmluvné vzťahy, fúzie a akvizície, právo hospodárskej súťaže, pracovné právo a právo nehnuteľností a výstavbe. Právne poradenstvo.
Advokátske služby, poskytovanie poradenstva, zastupovanie klientov. Obchodné, pracovné, medzinárodné, občianske, rodinné, trestné, správne právo.
Právne služby - obchodné, bankové a finančné, pracovné, trestné, obchodné právo, právo cenných papierov, občianske právo.
Zakladanie obchodných spoločností a právna pomoc pri ich činnosti, obchodné právo, problematika privatizácie a medzinárodné obchodné právo.
Advokátska kancelária, právne služby obchodného, trestného, pracovného práva. Právne poradenstvo.
Advokátska kancelária. Právo obchodných spoločností, obchodné, pracovné právo, nehnuteľnosti, obchodné spory, občianske, správne a rodinné právo.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb a poradenstva - obchodné, živnostenské, občianske, rodinné a pracovné právo.
Právna pomoc v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom a maďarskom jazyku. Občianske, pracovné a trestné právo. Obchodné právo, konkurzné práva, ochrana duševného vlastníctva, právne poradenstvo.
Právne poradenstvo, biznis servis, reality a dražby, jazykové preklady a tlmočenie, archivácia, korektúry a revízie dokumentov, vydávanie kníh, učebníc, propagačných materiálov, kurzy, školenia.
Advokátske služby v oblasti rodinného, pracovného, občianskeho a obchodného práva.
Advokátska kancelária - obchodné, pracovné a občianske právo, právo podnikania a manažmentu, zdravotné a verejné právo.
Advokátska kancelária. Služby v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva a vo vybraných prípadoch trestného práva, právne poradenstvo.
Právo duševného vlastníctva, európske, imigračné právo, nehnuteľnosti a stavebné právo, občianske, pracovné a rodinné právo, právo obchodných spoločností, patenty, zdravotníctvo, fúzie a akvizície.
Právne služby a poradenstvo v oblasti práva - občianske, trestné, pracovné. Zastupovanie v trestných konaniach, obhajoba.
Právne služby pracovného, rodinného, správneho, občianskeho a obchodného práva vrátane zakladania obchodných spoločností.
Zakladanie spoločností a ich zápis do obchodného registra, zabezpečovanie bežnej agendy obchodných spoločností. Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach.
Občianske právo, právo obchodných spoločností, záväzkové právo, pracovné právo, občianske právo, autorské právo. Právne poradenstvo.
Právne služby - občianske, rodinné, obchodné, správne, trestné právo, právne konzultácie a poradenstvo, spisovanie zmlúv, zakladanie spoločností.
Obchodné, občianske, pracovné, správne, rodinné a trestné právo, právo informačných technológií a telekomunikačné právo, právo duševného vlastníctva.
Advokátska kancelária - právne služby fyzickým a právnickým osobám. Občianske, trestné, obchodné, správne, pracovné a rodinné právo.
Zastupovanie pred súdmi v právnych sporoch, spisovanie a podávanie žalôb. Vypracovávanie, pripomienkovanie a posudzovanie pracovných zmlúv, výpovedí a dohôd o skončení pracovného pomeru.
Advokátska kancelária. Právne služby a poradenstvo - občianske, obchodné, rodinné, ústavné, trestné, dedičské, pracovné a správne právo, vymáhanie pohľadávok, zakladanie a rušenie spoločností.