Hľadať firmu

Typy záznamov v katalógu

Do Azet Katalógu je možné pridať 2 typy záznamov – firemný profil alebo stránku.

„Firemný profil”

  Pridať firmu Upraviť záznam

Firemný profil je prezentáciou firmy, resp. subjektu, ktorý má IČO overiteľné v registri Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Výnimku prestavuje podnikanie, na ktorého prevádzkovanie nie je potrebné IČO, napr. ubytovanie (pre pridanie takéhoto profilu je potrebné písomne požiadať prostredníctvom e-mailu katalog@azet.sk).

Ak má firma na internete aj firemnú stránku, je pridaná ako súčasť firemného profilu.

V prípade, že Vaša firma nie je ešte v Katalógu zaradená, ide o pridanie firmy.

V prípade, že je Vaša firma už v Katalógu zaradená, ale želáte si realizovať zmeny vo Vašom firemnom profile, ide o editáciu firmy.

Firmu je možné bezplatne pridať do jednej kategórie.

„Stránka”

Pridať stránku

Stránka je záznam, ktorý stručne popisuje obsah inej ako firemnej stránky na internete. Za stránky sa pre účely Katalógu považujú informačné stránky, ako napr. osobné stránky, školské projekty, blogy, fóra a chaty, rady a návody, slovníky, recepty, horoskopy, inzercie a pod.

Do Katalógu sa nepridávajú odkazy na podstránky už pridanej stránky. Pridávajú sa funkčné stránky s vlastným obsahom v základnom tvare URL adresy.

V prípade, že Vaša stránka nie je ešte v Katalógu zaradená, ide o pridanie stránky.

V prípade, že je stránka už zaradená v Katalógu, ale želáte si realizovať zmeny tohto záznamu, ide o editáciu stránky.

Stránku je možné pridať do jednej kategórie.