Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Projekty a granty EÚ - poradenstvo(233 záznamov)

26 - 50 z celkom 233 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňové priznania, DPH, zakladanie s.r.o., správa s.r.o. virtuálne sídlo.
Vedenie účtovníctva pre fyzické a právnické osoby, neziskové organizácie. Vypracovanie projektov na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.
Občianske združenie Akadémia Zdravia - dlhodobý, edukatívny, apolitický, neziskový projekt osvetového charakteru zastrešujúci množstvo parciálnych projektov.
Rozvoj regiónov prostredníctvom poradenstva, tvorby projektov, zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie, spracovania žiadosti o podporu z fondov EÚ, až po vykonanie realizáciu projektu.
Kurzy - príprava projektov pre fondy EÚ, anglický jazyk pre projektových manažérov, finančný manažment. Vzdelávacie a konzultačno-poradenské služby zamerané na riadenie a projektový manažment.
Advokátska kancelária - civilné, obchodné, správne, trestné, bankové a finančné právo, právo EU, vymáhanie pohľadávok, právne poradenstvo, právo duševného vlastníctva.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti projektov EÚ a reklamy. Činnosť organizačných, ekonomických a finančných poradcov. Grafický dizajn - grafické spracovanie tlačovín a vydavateľská činnosť.
Vypracovanie analytických štúdií a prognóz, stratégií, marketingových koncepcií, podnikateľských a finančných plánov. Marketingové školenia, kurzy a semináre.
Poradenské služby - podnikateľské, ekonomické, marketingové, úverové a daňové poradenstvo. Webové služby. Spracovanie projektov z fondov EÚ.
Poradenské služby a konzultácie v oblasti grantového poradenstva pri získavaní dotácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Poradenská činnosť pre samosprávy, firmy a mimovládne organizácie so zameraním na čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ a iných finančných mechanizmov.
Podnikateľské poradenstvo, využívanie eurofondov. Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Poskytovanie pomoci pri identifikácii, návrhom a prípravou projektov a projektových zámerov v rámci vyhlásených programov, dotačných titulov a grantových schém EÚ. Tvorba firemných stratégií.
Školenia a kurzy - IT, Cisco, Linux, Office, projektový manažment, angličtina, rekvalifikačné kurzy, RE-PAS, akreditované školenia pre učiteľov. Certifikačné skúšky, ECDL, projekty EÚ.
Poradenstvo pre obce a mestá v oblasti získavania dotácii z eurofondov. Zber a výkup odpadov.
Projektová príprava súkromných a verejných stavieb. Návrh dispozície, vizualizácie, vybavenie stavebného povolenia.
Konzultácia ohľadom čerpania štrukturálnych fondov, vypracovanie žiadostí o NFP, implementácia projektu.
Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb. Vývoj a stavba komplexných systémov čistenia odpadových vôd - plánovanie, projekčné práce, geodetické a geologické práce.
Poradenstvo pri získavaní finančných prostriedkov z fondov Európskeho spoločenstva a pri riadení projektov financovaných z eurofondov.
Personálne poradenstvo a audit. Vzdelávanie. Online vzdelávanie. Tvorba projektov na štrukturálne fondy EÚ. Verejné obstarávanie
Poradenská a vzdelávacia spoločnosť v oblasti marketingu, znižovania nákladov, procesnej optimalizácie, projektov zameraných na reorganizáciu, zmenu štruktúry podniku alebo firemnej kultúry.
Projekt s názvom Golden Slovakia, ktorý podporuje vývoj cestovného ruchu na Slovensku.
Poskytovanie dotácií na obnoviteľné zdroje elektrickej energie - fotovoltické elektrárne.
Vzdelávanie v marketingu území, komunikácie samospráv s verejnosťou, manažmentu a komunikačných zručností, lektorstvo. Vypracovanie a vedenie projektov EÚ.
Projekčná činnosť, poradenstvo - správnosť zámeru, riziká, riešenia, spracovanie cenových ponúk, príprava podkladov - geodetické zamerania, výškopis, polohopis.