Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Psychologické poradenstvo - Žilinský kraj(33 záznamov)

Slovensko Psychologické poradenstvo - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 33 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo v oblasti riešenia aktuálnych individuálnych, manželských aj rodinných problémov. Možnosť online konzultácií.
Psychologické poradenstvo, psychoterapia. Súkromná ambulantná prax v odbore klinická psychológia pre deti a dospelých. Psychodiagnostika.
Komplexné psychologické služby psychodiagnostického, psychoterapeutického a poradenského charakteru.
Biorezonančná terapia, uvoľňovanie stresu, strachu, úzkosti, komplexov, psychosomatických bolestí, poradenstvo pri poruchách učenia.
Psychologická ambulancia - poradenstvo a vyšetrenia psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla a nosenie strelnej zbrane.
Ambulancia zameraná na diagnostiku a terapiu psychických problémov u detí i dospelých. Práca s rodičmi, hlbinná individuálna psychoterapia. Dopravná psychológia - vyšetrenie vodičov.
Psychologická ambulancia - poskytovanie psychologickej pomoci, liečenie duševných porúch a ochorení u detí a dospelých, duševná trauma, následky stresu, poradenstvo.
Detské psychologické poradenstvo. Riešenie výchovných, psychologických a pedagogických problémov. Sociálna starostlivosť.
Poskytovanie sociálnych služieb pre žiakov a učiteľov, pedagogické a psychologické poradenstvo, diagnostika, terapia, reedukácia.
Pedagogická a psychologická starostlivosť, poradenské, metodické služby - výchova, vývin detí a mládeže od 3 rokov.
Špeciálna pedagogická, psychologická a logopedická diagnostika, poradenstvo a terapia. Terapia a náprava porúch pozornosti. Odborné semináre a konzultácie pre rodičov a pedagogických zamestnancov.
Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva. Psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická starostlivosť pre deti.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Psychologické poradenstvo - poradenstvo v osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom vývine detí. Diagnostikovanie porúch správania detí a mládeže a porúch učenia a školskej neúspešnosti.
Neštátne zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa realizujú hlavne psychologické vyšetrenia a psychoterapia.
Neštátna nezisková organizácia - odborné služby, podpora a pomoc pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom. Centrum združuje špeciálnych pedagógov, psychológov, fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov.
Súkromná psychologická ambulantná prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu detí a mládeže.
Špeciálno-pedagogická, liečebno-pedagogická, psychologická, sociálna, rehabilitačná starostlivosť.
Špeciálne výchovné zariadenie pre deti druhého stupňa ZŠ a ŠZŠ s nepretržitou prevádzkou - diagnostická, psychologická, psychoterapeutická a výchovno-vzdelávacia starostlivosť.
Psychiatrická ambulancia - poskytovanie psychologickej pomoci, odborného poradenstva, psychoterapie a psychodiagnostických služieb.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia, poradenstvo, psychoterapia, dopravná psychológia.
Psychologická ambulancia - poskytovanie odborného poradenstva, psychologickej pomoci, psychoterapie.
Psychologická poradňa, kurzy v oblasti medziľudských vzťahov. Psychodiagnostické vyšetrenie a psychoterapia detí a dospelých.