Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Recyklovanie a triedenie odpadov - Trnavský kraj(30 záznamov)

Slovensko Recyklovanie a triedenie odpadov - Trnavský kraj
Galanta (6)
Hlohovec (5)
Piešťany (4)
Senica (4)
Skalica (2)
Trnava (3)
1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Zber, výkup a spracovanie odpadu k ďalšiemu použitiu.
Špeciálne čistiace práce, zber a preprava odpadov, recyklácia, priemyselné služby.
Separácia a recyklácia odpadov, riešenie problémov s obalovými materiálmi. Riešenie ekologických problémov v odpadovom hospodárstve. Výkup materiálu a surovín s obsahom drahých kovov.
Demolácie budov, hál, komínov, rodinných domov, odvoz stavebného odpadu, recyklácia. Prípravné, výkopové, špeciálne, výškové práce a práce so železom. Stavebné poradenstvo.
Komplexné služby v oblasti recyklácie opotrebovaných pneumatík.
Stavebná firma. Realizácie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb, budovanie železničnej infraštruktúry. Zváranie, spracovávanie stavebného a demolačného odpadu.
Ekologická recyklácia odpadov. Špecializácia na materiálové zhodnocovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Odvoz, poradenstvo, odber elektroodpadu na zhodnotenie.
Maloobchodný a veľkoobchodný predaj s ochrannými pracovnými odevmi, veľkoobchod s metrovým textilom, prevádzkovanie chránenej dielne a recyklácia odpadov.
Výkup druhotných surovín, triedenie a spracovanie odpadového papiera, železného odpadu, fólie a farebných kovov.
Výkup farebných kovov a železného šrotu. Triedenie železného odpadu. Kontajnery na kovový a stavebný odpad. Likvidácia strojov a zariadení a starých technologických celkov.
Zber, spracovanie a recyklácia použitých prenosných akumulátorov a batérií.
Výroba a spracovanie plastov, recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov.
Výkup a triedenie druhotných surovín - kovový šrot a farebné kovy. Zhromažďovanie, triedenie, uskladnenie a následný odvoz.
Zber druhotných surovín - sklo, papier, plasty, drevo, kov, separácia a recyklácia odpadu a elektroodpadu.
Spracovania plastov a plastového odpadu, likvidácia použitých strojov.
Výkup, triedenie, úprava a predaj železného šrotu a farebných kovov, demolácia kotolní a rozoberanie kovových konštrukcií a zariadení, predaj technických plynov Messer Tatragas, preprava.
Uloženie odpadu, predaj recyklátov, zemné a búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Výkup a spracovávanie širokej škály recyklovateľného odpadu.
Zber, triedenie a likvidácia odpadu. Triedený zber druhotných surovín, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov.
Servisná a poradenská činnosť zameraná na nakladanie, uskladňovanie a likvidáciu odpadov. Zhodnocovanie a drvenie odpadov, zhromažďovanie, preprava a likvidácia nebezpečných odpadov, čistiace práce.
Výkopové, búracie práce a úprava terénu, oprava osobných a nákladných vozidiel, predaj pneumatík, odvoz stavebného, záhradného, komunálneho a veľkoobjemného odpadu, frézovanie, zváranie, sústruženie.
Zberňa odpadov. Spracovanie a likvidácia rôznych druhov odpadu.
Recyklácia plastov - polystyrén, vysokohustotný a nízkohustotný polyetylén, polypropylén.
Zhodnotenie opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov, výroba surového olova, zliatin olova, polypropylénu. Spracovanie kovov. Predaj olova, zliatin olova, polypropylénu.
Demolácie a demontáže stavieb a ich častí, likvidácia technologických zariadení, zemné práce, recyklácia stavebného odpadu.