Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Regionálne združenia a spolky - Banskobystrický kraj(17 záznamov)

Slovensko Regionálne združenia a spolky - Banskobystrický kraj
1 - 17 z celkom 17 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii občanom a odbornej verejnosti. Aktuálne informačné brožúry o únii. Publikačná činnosť, poradenstvo a konzultácie.
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie v oblasti legislatívy miestnej samosprávy a jej RO a PO.
Podpora rozvoja turizmu v regióne Banskej Štiavnice a vedenie svojich členov k etickému podnikaniu v cestovnom ruchu.
Regionálne združenie na podporu rozvoja Gymnázia vo Fiľakove.
Podpora regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.
Partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru za účelom rozvoja regiónu Malohont.
Združenie pre rozvoj strojárstva a inovácií, ľudských zdrojov, pre vytvorenie a optimalizovanie dlhodobých funkčných a špecializovaných dodávateľských reťazcov, podpora investícií.
Občianske združenie v oblasti Novohrad a Gemer - Malohont. Cieľom je podpora rozvoja hospodárstva, kultúrno - spoločenských aktivít, zdravia a vzdelávania.
Podpora a koordinácia regionálneho rozvoja, výzvy na dotácie a eurofondy, príprava a realizácia projektov.
Občianske združenie - zachovanie tradícií, kultúry, historických hodnôt, zveľaďovanie životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie povedomia o meste.
Združenie na podporu mikroregiónov v okolí Štiavnických a Kremnických vrchov.
Informácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva v novobanskom regióne.
Rozvoj hospodárstva, regionálnej infraštruktúry, v oblasti školstva a kultúry, životného prostredia, územného plánovania, zosúladenie rozvojových projektov a investícií, voľný prístup k verejným info.
Občianske združenie - podpora aktivít vo všetkých oblastiach života, ktoré majú slúžiť všetkým ľuďom pre ich spokojný a kvalitnejší život.
Združenie umelcov, remeselníkov, hospodárov a iných ľudí, zameraných na harmonické súžitie s prírodou, zachovávanie a rozvoj tradičných hodnôt v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny.
Dobrovoľné občianske združenie sympatizantov mesta Banská Bystrica zamerané na zachovávanie a obnovu jeho historických a kultúrnych hodnôt a zvyšovanie historického povedomia ľudí.