Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Regionálne združenia a spolky - Slovensko(76 záznamov)

Regionálne združenia a spolky - Slovensko
1 - 25 z celkom 76 výsledkov
Odporúčame vám
Koordinácia, programovanie rozvojových programov v regióne, pomoc pri príprave, vypracovaní a implementácii projektov s využitím fondov EÚ, organizovanie odborných konferencií pre starostov.
Pomoc s vypracovaním podnikateľského zámeru, informácie o možnostiach získania financií z európskych fondov.
Komunikácia s mestami a občanmi okresov Topoľčany, PE a BnB. Informovanie, vzdelávanie, komunikácia a spolupráca. Vypracovávanie žiadostí o dotácie, strategických dokumentov, manažment projektov.
Oblastná organizácia cestovného ruchu - ubytovacie, stravovacie, wellness a sprievodcovské služby.
Regionálne združenie pre ochranu zvierat, prevádzkovanie útulku - starostlivosť o zvieratá. Možnosť adopcie.
Združenie právnických osôb pre koordináciu rozvoja cestovného ruchu na regionálnej úrovni podporujúc turizmus ako odvetvie v regióne, marketingové aktivity, informácie destinácii Liptov.
Rozvoj regiónu Východného Slovenska v oblasti cestovného ruchu. Vzdelávanie spoločnosti v sociálnej, kultúrnej, verejnej a občianskej oblasti. Organizovanie kultúrno spoločenských podujatí.
Občianske združenie. Poslaním je chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike.
Neziskové záujmové združenie právnických osôb na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Nitrianskeho kraja.
Občianske združenie Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš - nezisková organizácia, realizácia budovania partnerstiev medzi inštitúciami, mestami, obcami a občanmi v regióne Spiš.
Medzinárodné regionálne združenie, koordinujúce, podporujúce a realizujúce cezhraničnú spoluprácu. Združuje prihraničné územia v piatich krajinách strednej a východnej Európy.
Dobrovoľná mimovládna organizácia. Účelom je posilnenie účasti verejnosti na riešení problémov hornotoryského regiónu. Podpora lokálnych aktivít zameraných na zlepšenie kvality života obcí v regióne.
Oblastná organizácia cestovného ruchu. Podpora rozvoja cestovného ruchu. Informácie o regióne, histórii a kultúre, podujatiach, možnostiach turistiky a ubytovania v regióne Turiec.
Poskytovanie informačných, konzultačných, vzdelávacích služieb, vypracovávanie a implementácia projektov, vyhľadávanie partnerov, informácie o regionálnom rozvoji, o EÚ, štrukturálnych fondoch.
Poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii občanom a odbornej verejnosti. Aktuálne informačné brožúry o únii. Publikačná činnosť, poradenstvo a konzultácie.
Cieľom združenia je podpora rozvoja spoločnosti v obci, rusínskej kultúry, aktivít mladých ľudí siahajúcich po vzdelaní a rozvoji, a pozitívne ovplyvnenie spoločenského života.
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie v oblasti legislatívy miestnej samosprávy a jej RO a PO.
Regionálne združenie - Koordinácia činnosti obcí pri riešení regionálnych problémov, pri vytváraní projektov rozvoja regiónu, zapájanie regiónu do združení.
Turisticko - informačná kancelária - cestovanie, ubytovanie, turostola. domáce a zahraničné výstavy a workshopy.
Organizovanie petržalského kultúrneho leta, spoločenských akcií, podujatí, festivalov, kurzov a krúžkov.
Podpora rozvoja turizmu v regióne Banskej Štiavnice a vedenie svojich členov k etickému podnikaniu v cestovnom ruchu.
Regionálne združenie na podporu rozvoja Gymnázia vo Fiľakove.
Voľné združenie podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a v súvisiacich oblastiach, s pôsobnosťou v obci Terchová.
Regionálne združenie. Záchrana kultúrnej pamiatky, zaistenie vzdelávania občianskych združení pracujúcich na pamiatkách, integrácia odborníkov a záujmových skupín v starostlivosti o pamiatky.
Rozvoj kultúry, školstva, športu a sociálnej sféry - organizovanie podujatí, akcií, seminárov a konferencií, publikačná činnosť.