Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Regionálne združenia a spolky - Prešovský kraj(15 záznamov)

Slovensko Regionálne združenia a spolky - Prešovský kraj
1 - 15 z celkom 15 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš - nezisková organizácia, realizácia budovania partnerstiev medzi inštitúciami, mestami, obcami a občanmi v regióne Spiš.
Dobrovoľná mimovládna organizácia. Účelom je posilnenie účasti verejnosti na riešení problémov hornotoryského regiónu. Podpora lokálnych aktivít zameraných na zlepšenie kvality života obcí v regióne.
Poskytovanie informačných, konzultačných, vzdelávacích služieb, vypracovávanie a implementácia projektov, vyhľadávanie partnerov, informácie o regionálnom rozvoji, o EÚ, štrukturálnych fondoch.
Cieľom združenia je podpora rozvoja spoločnosti v obci, rusínskej kultúry, aktivít mladých ľudí siahajúcich po vzdelaní a rozvoji, a pozitívne ovplyvnenie spoločenského života.
Rozvoj kultúry, školstva, športu a sociálnej sféry - organizovanie podujatí, akcií, seminárov a konferencií, publikačná činnosť.
Oblastná organizácia cestovného ruchu. Podpora rozvoja cestovného ruchu. Informácie o vidieku, agroturistike, zimných športoch, letnej turistike, cykloturistike, kultúre, múzeách, ubytovaní, výletoch.
Záujmové združenie právnických osôb pre celú časť východného Slovenska, vzdelávacia inštitúcia pre miestnu samosprávu, ale aj pre celý Prešovský kraj, organizovanie podujatí.
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie miestnej samosprávy.
Podpora všestranného rozvoja regiónu v severovýchodnej časti Slanských vrchov a ochrana životného prostredia daného územia.
Regionálne združenie. Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne.
Hospodársky a sociálny rozvoj obcí, koordinovanie rozvojových aktivít mikroregiónu, propagácia hodnôt mikroregiónu, podpora regionálneho rozvoja.
Organizácia s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky občanov, systém vzdelávania, sociálnych a zdravotných služieb.
Podpora a rozvoj kultúry na východe. Organizovanie súťaží, členovia, talenty východu.
Združenie pre rozvoj vidieka, práca na princípoch prístupu LEADER, odborníci pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja.
Informácie o Akadémii rusínskej kultúry na Slovensku, ale aj o rôzných sférach života Rusínov v Slovenskej republike. Podpora talentov a rozvíjanie kultúry.