Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Rodinné a občianske právo(774 záznamov)

1 - 25 z celkom 774 výsledkov
Odporúčame vám
Právna a poradenská pomoc v oblasti trestného a správneho práva pre fyzické a právnické osoby, štátne a samosprávne orgány, účasť na súdnych pojednávaniach.
→ právne služby na území celej Slovenskej republiky → právne služby osobne aj ELEKTRONICKY - ONLINE → kancelária všeobecnej praxe, pre občanov i podnikateľov
Advokátska kancelária. Právne služby a poradenstvo v oblasti občianskeho, rodinného, trestného, obchodného a pracovného práva.
Advokátska kancelária, právne poradenstvo - obchodné, občianske, pracovné právo.
Advokátska kancelária. Právne služby a poradenstvo - občianske a rodinné právo, dedičské, pozemkové, obchodné, pracovné, trestné, správne, ústavné a medzinárodné právo.
Právne poradenstvo a právna pomoc klientom v občiansko-právnych vzťahoch a v obchodno-právnych prípadoch. Súdne a mimosúdne riešenie sporov, konkurz a vyrovnanie.
Poskytovanie právnych služieb z oblasti občianskeho, rodinného, pracovného a obchodného práva vrátane obchodného registra, podávanie exekučných návrhov, vypracovanie zmlúv pri prevodoch vlastníctva.
Právne služby so zameraním na záujem klienta. Zmluvy, sro, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdom, obhajoba v trestnom konaní. Obchodné, občianske, rodinné, pracovné, správne, trestné právo.
Advokátska kancelária - poskytovanie právnych rád a poradenstva. Vykonávanie právnických činností a poskytovanie konzultácií v právnych otázkach v rôznych oblastiach práva.
poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti: - rodinné právo - pomoc obetiam násilných trestných činov - trestné právo - obchodné právo - občianske právo - pracovné právo
Právne poradenstvo. Advokátske služby - občianskoprávne zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o prevode nehnuteľností. Pracovné právo. Správne právo. Civilné právo. Obchodné právo, zakladanie spoločností.
Právne a advokátske služby, právne poradenstvo. Rodinné, pracovné, občianske, obchodné právo.
Služby advokátskej kancelárie, právne služby a poradenstvo. Obchodné, trestné, občianske, pracovné právo.
Advokátska kancelária. Právne služby a poradenstvo - rodinné právo, obchodné právo, občianske právo, trestné právo, správne právo, zdravotnícke a farmaceutické právo, spisovanie či kontrola zmlúv.
Advokátska kancelária, právne služby a poradenstvo. Rôzne oblasti práva.
Advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo. Obchodné, občianske, trestné, pracovné, správne právo.
Advokátska kancelária, právne služby. Rodinné, pracovné právo, občianske a obchodné právo.
Rodinné, občianske, trestné, obchodné, pracovné, majetkové, správne právo, právo k nehnuteľnostiam, vypracovanie zmlúv, zakladanie a zmeny s.r.o.
Advokátske činnosti. Právne poradenstvo - pracovné, trestné, rodinné, občianske právo.
Advokátska kancelária - právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného, ​​občianskeho, autorského práva a zastupovanie v súdnych sporoch.
Advokátska kancelária - obchodné, občianske, trestné, ústavné a potravinové právo.
Poskytovanie právnych služieb, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi. Obchodné, občianske, pracovné, trestné a rodinné právo.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva ako aj práva duševného vlastníctva a verejného práva.
Právne služby - trestné, rodinné, občianske, pracovné, správne a obchodné právo, zastupovanie pred súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.