Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Rozhodcovské súdy(34 záznamov)

1 - 25 z celkom 34 výsledkov
Odporúčame vám
Rozhodcovský súd. Pomoc podnikateľom pri urýchlení majetkovo - právnych sporov.
Stály rozhodcovský súd - poskytovanie riešení obchodno-právnych a občiansko-právnych sporov pred ustanoveným rozhodcom rozhodcovského súdu.
Riešenie majetkových sporov z obchodno - právnych a občiansko - právnych záväzkových vzťahov. Konzultačné a poradenské služby.
Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami.
Rozhodcovia nerozhodujúci ako zástupcovia štátnej moci, majetkové spory z tuzemských a z medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.
Arbitrážny rozhodcovský súd - rozhodovanie majetkových sporov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu - záujmové združenie právnických osôb.
Ústne a písomné rozhodnutia, zmena alebo doplnenie žaloby, zmierovacie konania, preskúmanie rozhodcovského rozsudku.
Rozhodcovský súd. Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami. Zakladanie a likvidácia s.r.o., vymáhanie pohľadávok.
Riešenie sporov majetkového charakteru - neuhradenie pôžičiek, úverov, faktúr, nájomných zmlúv. Rozhodnutie je podkladom pre exekúciu. Poradenstvo.
Stála a nezávislá inštitúcia, ktorá je oprávnená rozhodovať spory s obchodnými partnermi namiesto všeobecného súdu.
Rozhodcovský súd - rozhodcovské konania, arbitrážne konanie a arbitráž.
Rozhodcovské konanie poskytuje efektívnu formu uplatnenia práva a zaručuje rýchle a spravodlivé vyriešenie sporu.
Rozhodcovský súd - riešenie majetkových sporov vzniknutých z obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov.
Záujmové združenie právnických osôb pre rozhodovanie sporov. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie.
Služby rozhodcovského súdu zamerané na riešenie sporov, služby z odboru práva a ekonómie, správa konkurznej podstaty, konkurzné konanie a reštrukturalizácia.
Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami.
Rozhodcovský súd, arbitrážny súd, rozhodcovské konania, arbitrážne konanie, arbitráž, riešenie sporov, obchodné spory, nezávislý súd. Riešenie obchodno - právnych a občiansko - právnych sporov.
Administratívne, kancelárske, poradenské a obchodné služby. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
Rozhodcovský súd - rozhodovanie o majetkových sporoch vzniknutých z obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov, mimosúdna ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov.
Rozhodcovský súd - rozhodcovské konania o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva, konania súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí.
Stály rozhodcovský súd - rozhodovanie majetkových sporov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Rozhodcovské konanie - rozhodovanie sporov o majetkové nároky, exekučná vymožiteľnosť.
Význam, začatie, priebeh a skončenie rozhodcovského konania, rozhodcovský súd, trovy konania, dokumenty súdu.