Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Rozhodcovské súdy(29 záznamov)

1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo a riešenie sporov majetkového charakteru - neuhradenie pôžičiek, úverov, faktúr, nájomných zmlúv.
Rozhodcovský súd - rozhodcovské konania, arbitrážne konanie a arbitráž.
Riešenie majetkových sporov z obchodno - právnych a občiansko - právnych záväzkových vzťahov. Konzultačné a poradenské služby.
Služby rozhodcovského súdu zamerané na riešenie sporov, služby z odboru práva a ekonómie, správa konkurznej podstaty, konkurzné konanie a reštrukturalizácia.
Alternatívne riešenie sporov v rozhodcovskom konaní - riešenie občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov fyzických a právnických osôb. Právne poradenstvo.
Arbitrážny súd - arbitrážne konanie, arbitráž, riešenie sporov, obchodné spory, nezávislý súd. Riešenie obchodno - právnych a občiansko - právnych sporov.
Stály rozhodcovský súd - inštitút pre medzinárodnú obchodnú arbitráž.
Význam, začatie, priebeh a skončenie rozhodcovského konania, rozhodcovský súd, trovy konania, dokumenty súdu.
Rozhodcovský súd - rozhodcovské konania o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva, konania súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí.
Stály rozhodcovský súd - riešenie majetkových sporov vzniknutých z obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov.
Rozhodcovský súd - riešenie majetkových sporov alternatívnym spôsobom.
Rozhodcovský súd. Pomoc podnikateľom pri urýchlení majetkovo - právnych sporov.
Rozhodcovia nerozhodujúci ako zástupcovia štátnej moci, majetkové spory z tuzemských a z medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.
Arbitrážny rozhodcovský súd - rozhodovanie majetkových sporov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu - záujmové združenie právnických osôb.
Rozhodcovský súd. Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami. Zakladanie a likvidácia s.r.o., vymáhanie pohľadávok.