Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Rozhodcovské súdy - Slovensko(29 záznamov)

1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Služby rozhodcovského súdu zamerané na riešenie sporov, služby z odboru práva a ekonómie, správa konkurznej podstaty, konkurzné konanie a reštrukturalizácia.
Riešenie majetkových sporov z obchodno - právnych a občiansko - právnych záväzkových vzťahov. Konzultačné a poradenské služby.
Riešenie sporov majetkového charakteru - neuhradenie pôžičiek, úverov, faktúr, nájomných zmlúv. Rozhodnutie je podkladom pre exekúciu. Poradenstvo.
Alternatívne riešenie sporov v rozhodcovskom konaní - riešenie občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov fyzických a právnických osôb. Právne poradenstvo.
Záujmové združenie právnických osôb pre rozhodovanie sporov. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie.
Arbitrážny súd - arbitrážne konanie, arbitráž, riešenie sporov, obchodné spory, nezávislý súd. Riešenie obchodno - právnych a občiansko - právnych sporov.
Stály rozhodcovský súd - inštitút pre medzinárodnú obchodnú arbitráž.
Význam, začatie, priebeh a skončenie rozhodcovského konania, rozhodcovský súd, trovy konania, dokumenty súdu.
Rozhodcovský súd - právomoci a výhody rozhodcovského konania.
Rozhodovanie sporov o majetkové nároky, exekučná vymožiteľnosť.
Stály rozhodcovský súd - rozhodovanie majetkových sporov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Rozhodcovský súd - rozhodcovské konania o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva, konania súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí.
Stály rozhodcovský súd - rozhoduje o majetkových sporoch vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.
Stály rozhodcovský súd - riešenie majetkových sporov vzniknutých z obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov.
Rozhodcovský súd - riešenie majetkových sporov alternatívnym spôsobom.
Stály rozhodcovský súd, uplatňovanie práv a oprávnených nárokov.
Stály rozhodcovský súd - poskytovanie riešení obchodno-právnych a občiansko-právnych sporov pred ustanoveným rozhodcom rozhodcovského súdu.
Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami.
Rozhodcovia nerozhodujúci ako zástupcovia štátnej moci, majetkové spory z tuzemských a z medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.
Arbitrážny rozhodcovský súd - rozhodovanie majetkových sporov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu - záujmové združenie právnických osôb.
Ústne a písomné rozhodnutia, zmena alebo doplnenie žaloby, zmierovacie konania, preskúmanie rozhodcovského rozsudku.
Rozhodcovský súd. Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami. Zakladanie a likvidácia s.r.o., vymáhanie pohľadávok.
Stála a nezávislá inštitúcia, ktorá je oprávnená rozhodovať spory s obchodnými partnermi namiesto všeobecného súdu.
Rozhodcovský súd - rozhodcovské konania, arbitrážne konanie a arbitráž.