Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Súdy(1 431 záznamov)

Právo - poradenstvo (1 255)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Rozhodcovské súdy (29)
1 - 25 z celkom 1 431 výsledkov
Odporúčame vám
Advokátska kancelária - trestné, obchodné, občianske právo, zaručený elektronický podpis.
Advokátska kancelária - obchodné právo, M&A, úverové vzťahy, RE právo, IT, pracovné právo, atď.
Komplexní a efektivní právní služby, které odpovídají nejvyšším standardům profesionality a důvěry.
Služby patentového zástupcu - patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, doménové mená.
Advokátska kancelária - strategické právne poradenstvo, obchodné právo, bankové a finančné právo, právo životného prostredia, stavebné právo, verejné právo, právo duševného vlastníctva, audity.
Zastupovanie klientov | Poradenstvo-Občianske právo | Rodinné právo | Pracovné právo | Trestné právo
Komplexné poskytovanie právnych služieb a vykonávanie právneho poradenstva. Advokátska kancelária. Obchodné, občianske právo, pracovné, trestné právo.
Organizačná štruktúra súdu, kompetencie, rozhodnutia, potrebné informácie.
Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti obchodného práva.
Advokátska kancelária - poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a služieb, zastupovanie v súdnych sporoch. Špecializácia - rodinné právo - zastupovanie v konaní o rozvod, výživné, určenie práv k maloletým deťom, vyporiadanie majetku po rozvode manželstva, prevody nehnuteľností - spracovanie zmlúv.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného a ústavného práva.
Advokátska kancelária - právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného, trestného práva a práva duševného vlastníctva. Spisovanie všetkých typov zmlúv, vysporiadavanie pozemkov, riešenie vlastníckych sporov. Prihlasovanie, obnova, či prevod ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva.
Finančné a právne poradenstvo. Poistenie, úvery, dôchodky, investovanie, servis a poradenstvo. Člen INSIA a súčasť koncernu MARSH.
Právne služby v oblasti súkromného a verejného práva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Advokát, obhajca v trestných veciach, správca konkurznej podstaty, osobné bankroty, reštrukturalizácie. Zameranie - občianske právo, trestné právo, rodinné právo, obchodné právo, zmluvy.
Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti civilného, obchodného, pracovného, rodinného, konkurzného, stavebného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva. Zároveň aktívne zastupovanie klientov v rôznych súdnych a správnych konaniach. Príprava žalôb a vyjadrení, zastupovanie v súdnych konaniach, zastupovanie v správnych konaniach, príprava právnych analýz a stanovísk, príprava interných smerníc a dokumentov, registrácia ochranných známok, vymáhanie pohľadávok, pripomienkovanie a príprava zmlúv, zastupovanie v konkurznom konaní, príprava korporátnej agendy, zápis do registra partnerov verejného sektora, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.
Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie, notárske úschovy. Mediačná činnosť.