Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Sociálna oblasť(40 záznamov)

1 - 25 z celkom 40 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Podujatia pre širokú verejnosť s aktívnym výchovno-vzdelávacím a so zameraním na vytváranie vzťahu k prírode, k zvieratám a k zachovaniu ľudových zvykov a tradícií.
Podpora detí a mládeže do 18 rokov, zvyšovanie kvality života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovanie sociálnej a životnej úrovne obyvateľov Slovenska.
Nadácia. Podpora chorých, poskytovanie humanitárnej pomoci a podpora rozvoja detí a mladých ľudí.
Ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb najmä na území Slovenskej republiky.
Pomoc rodinám v núdzi. Sociálne nájomné bývanie, podpora vzdelávania a a rozvoj pracovných zručností mladých ľudí.
Získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom podporovať zdravotnícke, vzdelávacie a sociálne zariadenia.
Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.
Nezisková organizácia, ktorá združuje a prerozdeľuje peňažné prostriedky určené na verejnoprospešné účely. Poslaním je realizovať filantropické aktivity a pomáhať riešiť problémy oblastí na Slovensku.
Nadácia Matador - sústreďovanie finančných prostriedkov v púchovskom regióne a použitie na podporu oblastí spoločenského života v regióne.
Nadácia Počuť srdcom. Cieľom je podporovať materiálne a morálne výchovu, vzdelanie a liečenie detí s postihnutím sluchu v celej Slovenskej republike a ich integráciu do bežného života.
Nadácia - účelové združenie majetku, slúžiaci na podporu verejnoprospešného účelu pre deti a mládež a postihnutých, na podporu ľudských práv.
Organizácia ľudí, ktorí tvorenia nové nemateriálne hodnoty a pomoc ľuďom s handicapmi pri návrate do plnohodnotného života.
Rozvoj a budovanie domovov sociálnych služieb pre osoby s ťažkým postihnutím. Pomoc pre týrané ženy a deti. Chránené dielne.
Pomoc a riešenie problémov občanov Prešovského kraja. Podpora aktivít zameraných na zlepšenie sociálnych podmienok, vzdelania kultúry a zdravia seniorov, detí a mládeže.