Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálna oblasť(52 záznamov)

26 - 50 z celkom 52 výsledkov
Odporúčame vám
Podpora detí a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín, rozvoj telovýchovy a vzdelávania.
Nezisková, súkromná a grantová organizácia na podporu a rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Posilnenie občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj, podpora mladých talentov, kultúry, vzdelávania.
Podpora kvalitných verejnoprospešných projektov - v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.
Pomoc vo vzdelávaní, výchove a v rozvoji telesnej kultúry, výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb. Diagnostika a poradenstvo pre deti i dospelých, prednášky.
Pomoc a riešenie problémov občanov Prešovského kraja. Podpora aktivít zameraných na zlepšenie sociálnych podmienok, vzdelania kultúry a zdravia seniorov, detí a mládeže.
Nadácia Pomocné ruky, pomoc najmä ľuďom a obetiam zo Slovenska a Bosny, ktorí prežili hrôzy vojny a časy smútku.
Kysucká kultúrna nadácia - rozvíjanie kultúry, športu, ekonomiky a vzdelania na Kysuciach, zvýšenie úrovne regiónu, pomoc detským domovom, sociálnym ústavom, osamelým matkám, sirotám, týraným deťom.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Podporovanie lokálnej iniciatívy, cieľom je podnecovať a podporovať aktivity k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.
Podpora ľudských a občianskych aktivít v prospech zvýšenia kvality života v trenčianskom regióne.
Neinvestičný fond, ktorého cieľom je združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i jednorázovú pomoc rodinám a jednotlivcom, vo finančnej tiesni.
Budovanie centier na sociálne služby a podpory vzdelávania detí s nariadenou ústnou výchovou. Pomoc rodinám v núdzi.
Nadácia budúcnosť 2000. Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a podpora ochrany ľudských práv.
Nadácia, ktorá pomáha ľuďom zo znevýhodneného prostredia začleniť sa do spoločnosti, riešenie spoločenských problémov.
Podpora tvorby nástroju rozvoja na tradičných hodnotách založenej spoločnosti. Podpora rozvoja občianskej spoločnosti.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, humanitárna starostlivosť, doplnkové vzdelávanie detí. Organizovania telesnej výchovy a športu.
Podpora humanitárnych aktivít právnických a fyzických osôb sledujúcich všeobecne prospešné ciele so zameraním na podporu projektov a aktivít sociálneho charakteru.
Nadácia, ktorej poslaním je podpora projektov v oblastiach vzdelávania, tvorby a ochrany životného prostredia, zdravia a zdravotníctva, sociálnych regionálnych projektov a kultúry.
Bezplatná advokátska a právna kancelária pre občanov, vypracovanie egislatívnej analýzy a komentárov pre slovenskú legislatívu a exekutívu a spolupráca s európskymi inštitúciami.
Podpora a zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám, riešenie problémov sociálnej inklúzie, realizácia strategických, akčných, komunitných plánov, programov.
Pomoc nadaným študentom gymnázia Gymnázia Hansa Selyeho, ktorí nemajú dostatočné prostriedky na štúdium, poskytovanie finančných príspevkov študentom, rozširovanie technického vybavenia školy.
Rozvoj a kultivácia darcovstva, pomáhanie sociálne slabým, získavanie finančných príspevkov od firiem a zahraničných organizácií.
Snaha o presadzovanie hodnôt otvorenej spoločnosti, vytváranie príležitosti na skvalitňovanie spoločnosti smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
Podpora sociálne odkázaných ľudí, podpora ľudí so zdravotným postihnutím, podpora vzdelávania v sociálne slabších rodinách a zlepšovanie podmienok v zdravotníckych zariadeniach.