Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálna oblasť - Bratislava(25 záznamov)

1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Cieľom nadácie je podpora charity, uľahčenie života sociálne odkázaným občanom, zintenzívnenie úrovne vzdelania mladej generácie.
Poskytovanie darov, podpora slovenského výtvarného umenia, ochrana zdravia, rozvoj zdravotníctva, rozvoj vedy a vzdelávania, poskytovanie sociálnych služieb.
Organizovanie osvetových akcií na získavanie verejnej mienky pre podporu trvalého rozvoja hospodárstva, ekologicky priaznivej energetiky, tvorba, vydávanie, nákup a rozširovanie učebníc.
Nadácia otvorených očí - rozvoj a podpora kultúrno-vzdelávacej činnosti, vedy, techniky, umenia, telesnej kultúry a športu, rozvoj a podpora talentu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj a podpora vzdelania a telovýchovy, humanitárna pomoc jednotlivcom alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života.
Nezisková organizácia, ktorá združuje a prerozdeľuje peňažné prostriedky určené na verejnoprospešné účely. Poslaním je realizovať filantropické aktivity a pomáhať riešiť problémy oblastí na Slovensku.
Cieľom organizácie je združovanie finančných prostriedkov určených pre ochranu a podporu zdravia ľudí a vzdelávania. Podpora sociálne slabých rodín, seniorov v núdzi, vzdelávania a športu mládeže.
Nadácia. Podpora chorých, poskytovanie humanitárnej pomoci a podpora rozvoja detí a mladých ľudí.
Organizácia ľudí, ktorí tvorenia nové nemateriálne hodnoty a pomoc ľuďom s handicapmi pri návrate do plnohodnotného života.
Podpora detí a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín, rozvoj telovýchovy a vzdelávania.
Nezisková, súkromná a grantová organizácia na podporu a rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Posilnenie občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj, podpora mladých talentov, kultúry, vzdelávania.
Podpora kvalitných verejnoprospešných projektov - v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.
Nadácia Pomocné ruky, pomoc najmä ľuďom a obetiam zo Slovenska a Bosny, ktorí prežili hrôzy vojny a časy smútku.
Kysucká kultúrna nadácia - rozvíjanie kultúry, športu, ekonomiky a vzdelania na Kysuciach, zvýšenie úrovne regiónu, pomoc detským domovom, sociálnym ústavom, osamelým matkám, sirotám, týraným deťom.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Podporovanie lokálnej iniciatívy, cieľom je podnecovať a podporovať aktivity k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.
Nadácia, ktorá pomáha ľuďom zo znevýhodneného prostredia začleniť sa do spoločnosti, riešenie spoločenských problémov.
Podpora tvorby nástroju rozvoja na tradičných hodnotách založenej spoločnosti. Podpora rozvoja občianskej spoločnosti.
Podpora humanitárnych aktivít právnických a fyzických osôb sledujúcich všeobecne prospešné ciele so zameraním na podporu projektov a aktivít sociálneho charakteru.
Bezplatná advokátska a právna kancelária pre občanov, vypracovanie egislatívnej analýzy a komentárov pre slovenskú legislatívu a exekutívu a spolupráca s európskymi inštitúciami.
Podpora a zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám, riešenie problémov sociálnej inklúzie, realizácia strategických, akčných, komunitných plánov, programov.
Rozvoj a kultivácia darcovstva, pomáhanie sociálne slabým, získavanie finančných príspevkov od firiem a zahraničných organizácií.
Snaha o presadzovanie hodnôt otvorenej spoločnosti, vytváranie príležitosti na skvalitňovanie spoločnosti smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.