Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne poradenstvo - Banskobystrický kraj(21 záznamov)

Slovensko Sociálne poradenstvo - Banskobystrický kraj
1 - 21 z celkom 21 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Nezisková organizácia - realizovanie projektov výchovy a vzdelávania s deťmi a mládežou a systém celoživotného vzdelávania vo všeobecnosti. Opatrovateľské kurzy, domov sociálnych služieb.
Poradenské a psychologické služby, hľadanie príčiny problémov, zvládanie stresov a depresie.
Poskytovania verejnoprospešnej činnosti a sociálneho poradenstva. Pomoc rodinám v krízových životných situáciách prostredníctvom núdzového bývania.
Služby pre osoby s postihnutím, pracovné terapie a sociálne poradenstvo.
Činnosti sociálnoprávnej pomoci pobytovou formou Výchova detí, mladistvých a mladých dospelých. Poradenstvo a konzultácie aj bez súdnych rozhodnutí.
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Prevádzkovanie domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, poskytovanie opatery.
Pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Poskytovanie pomoci deťom a mladistvým. Psychologické poradenstvo.
Sociálne ubytovanie, zdravotnícke, kultúrne a stravovacie služby pre dôchodcov, poradenstvo.
Informácie o združení, projekty, stanovy združenia, právne, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Práca s mládežou, so seniormi, sociálne služby, modlitbová služba, sociálne poradenstvo, duchovná formácia žien - matiek, práca s mládežou.
Snaha o zlepšenie kvality života duševne chorých, dodržiavanie ich ľudských práv, integrácia duševne chorých do spoločnosti. Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.
Poradenstvo a podpora pre ľudí trpiacich panickou poruchou na základe vlastných skúsenosti.
Podpora a iniciácia zlepšovania kvality sociálnych služieb. Poradenstvo pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím, výcviková škole pre vodiacich psov, vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností, rozširovanie znalostí. Sociálne poradenstvo.
Konzultácie a poradenstvo v oblasti finančného a sociálneho zabezpečenia. Tvorba sociálnych programov.
Stavebná spoločnosť - stavby na kľúč, novostavby, rekonštrukcie obytných, výrobných a polyfunkčných objektov. Projektová dokumentácia stavieb, rozpočtovanie, dozorovanie stavieb.
Občianske združenie - presadzovanie záujmov detí, rodín a seniorov, zlepšovanie medzigeneračnej komunikácií, organizovanie podujatí, poradenstvo, charitatívna pomoc pre sociálne slabších.
Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám, zdravotne postihnutým občanom, pomoc ohrozeným deťom a rodinám v krízových situáciach.