Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne poradenstvo(185 záznamov)

1 - 25 z celkom 185 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Kurzy hypnózy pre odborníkov, laikov. Regresná, klinická hypnóza.
Poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a bývania v domove na polceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.
Psychologické, špeciálno - pedagogické, kariérne poradenstvo a diagnostika. Poskytovanie odbornej starostlivosti deťom a žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a deťom s poruchami učenia a správania.
Profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje poskytovateľov sociálnych služieb.
Edukácia diabetikov, prevencia diabetes mellitus u nediabetickej verejnosti, informovanosť diabetikov, rekondičné pobyty diabetikov, časopis Diaživot, základné sociálne poradenstvo.
Sociálne služby, vzdelávanie a poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Poradenstvo a psychologická starostlivosť pre deti a mládež, poradenstvo pre školy, diganostika a terapia porúch učenia, vyhodnocovanie psychologických posudkov.
Akreditované kurzy - opatrovateľský, rehabilitácia detí a mládeže, komunikácia v sociálnej práci, kaderník, manikúra a pedikúra, kozmetická starostlivosť, základy podnikania. Školenia, poradenstvo.
Ubytovanie, stravovanie, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Prevádzkovanie mobilného hospicu. Požičovňa zdravotných pomôcok - lôžko, invalidný vozík, toaletné kreslo, antidekubitné pomôcky, dávkovače liekov.
Psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu detí a mládeže.
Psychológ, terapeut, Three In One Concepts kineziologická metóda One Brain, poradenstvo a konzultácie. Relaxácie, riešenie emocionálnych blokov, kineziológia, odbloky.
Individuálna a rodinná psychoterapia, psychoterapeutická poradňa, špeciálne poradenstvo, zvládanie nadmerného stresu, časový manažment.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna a záujmová činnosť, ergopatia, tréning psychických a fyzických schopností, lekárske prehliadky.
Sociálne a ubytovacie služby, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, poradenstvo.
Sociálne služby - sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, ubytovanie, stravovanie, záujmové činnosti.
Práca s mládežou, so seniormi, sociálne služby, modlitbová služba, sociálne poradenstvo, duchovná formácia žien - matiek, práca s mládežou.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Domov sociálnej starostlivosti. Zariadenie pre seniorov. Lekárska starostlivosť a pravidelné lekárske prehliadky. Sociálne poradenstvo.