Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Sociálne poradenstvo(133 záznamov)

1 - 25 z celkom 133 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova, poradenstvo, záujmová činnosť.
Kurzy hypnózy pre odborníkov, laikov. Regresná, klinická hypnóza.
Poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a bývania v domove na polceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.
Sociálne služby, vzdelávanie a poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Domov dôchodcov. Poskytovanie ubytovania a starostlivosť o starých ľudí. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Sociálne služby, pomoc v ťažkých životných situáciách, rozvoj sociálnych kompetencií vrátane rodičovských zručností a finančnej gramotnosti, rozvoj pracovných zručností a návykov. Pomoc pri hľadaní bývania a zamestnania. Prevádzka komunitnej záhrady a komunitného dvora. Komunitná záhrada slúži na organizované akcie.
Poradenstvo a psychologická starostlivosť pre deti a mládež, poradenstvo pre školy, diganostika a terapia porúch učenia, vyhodnocovanie psychologických posudkov.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Poradenské centrum pre rodiny - vzdelávanie, príprava na manželstvo, rozhovory s kresťanským koučom.
Psychologické, špeciálno - pedagogické, kariérne poradenstvo a diagnostika. Poskytovanie odbornej starostlivosti deťom a žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a deťom s poruchami učenia a správania.
Profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje poskytovateľov sociálnych služieb.
Edukácia diabetikov, prevencia diabetes mellitus u nediabetickej verejnosti, informovanosť diabetikov, rekondičné pobyty diabetikov, časopis Diaživot, základné sociálne poradenstvo.
Ubytovanie, stravovanie, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo.
Prevádzkovanie mobilného hospicu. Požičovňa zdravotných pomôcok - lôžko, invalidný vozík, toaletné kreslo, antidekubitné pomôcky, dávkovače liekov.
Psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu detí a mládeže.
Individuálna a rodinná psychoterapia, psychoterapeutická poradňa, špeciálne poradenstvo, zvládanie nadmerného stresu, časový manažment.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna a záujmová činnosť, ergopatia, tréning psychických a fyzických schopností, lekárske prehliadky.
Práca s mládežou, so seniormi, sociálne služby, modlitbová služba, sociálne poradenstvo, duchovná formácia žien - matiek, práca s mládežou.
Domov sociálnej starostlivosti. Zariadenie pre seniorov. Lekárska starostlivosť a pravidelné lekárske prehliadky. Sociálne poradenstvo.