Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(249 záznamov)

Sociálne poradenstvo (189)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (9)
1 - 25 z celkom 249 výsledkov
Odporúčame vám
Zariadenie pre seniorov - ubytovacie, stravovacie, fakultatívne, terapeutické sociálne služby.
Poskytovanie pobytových a ambulantných sociálnych služieb pre dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Poskytovanie ubytovania aj širokej verejnosti v oddelenom penzióne na brehu Slnečných jazier.
Sociálne služby - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK - kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia.
Opatrovateľská služba pre seniorov, deti, rodiny a osamelých rodičov, núdzové bývanie.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. Celoročná starostlivosť občanom v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Sociálna služba poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, duchovnú podporu.
Poskytovanie sociálnych služieb - stredisko sociálnych služieb Tereza – Vaľkovňa n.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).
Centrum pomoci pre rodiny - bezplatné poradenstvo v oblasti sociálneho práva, rodiny a materstva pre začínajúcich rodičov.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Podporovaného bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím - asistované nakupovanie, príprava a varenie jedál, udržovanie poriadku v bytových priestoroch, aktívne tráveniu voľného času.
Domov sociálnych služieb - opatrovateľská starostlivosť, duchovná činnosť. Domov dôchodcov.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Opatrovateľské služby - ubytovanie, stravovanie, hygiena, rehabilitačné služby. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Poskytovanie sociálnych služieb. Podpora dôstojného života ľudí s duševnými poruchami, možností ich sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovanie chýbajúcich komunitných služieb.
Pomoc sociálne odkázaným rodinám a voľnočasové aktivity pre deti z týchto rodín.
Dom dôchodcov a sociálnych služieb - týždenná, mesačná a doživotná starostlivosť.
Zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť v dennom stacionári s ubytovaním, ambulantná forma poskytovania sociálnej služby, pre ťažko postihnutých ľudí.
Sociálne a ubytovacie služby, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, poradenstvo.
Činnosť v sociálnej oblasti, pomoc a starostlivosť v sociálnej núdzi ľuďom bez ubytovania. Poskytovanie sociálnych služieb v domove dôchodcov.
Útulok pre bezdomovcov bez možnosti ubytovania a poskytovanie sociálnej pomoci - nezisková organizácia.
Zariadenie sociálnych služieb - sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo osobám v dôchodkovom veku.
Domov sociálnych služieb - organizácia poskytujúca starostlivosť klientom so zdravotným postihnutím telesným alebo duševným formou celoročného, týždenného a denného pobytu v zariadení.
Nezisková organizácia - poskytovanie sociálnych služieb, ošetrovateľské a opatrovateľské služby.