Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Sociálne služby(1 342 záznamov)

Opatrovateľské služby (328)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Sociálne poradenstvo (133) Ústavy a liečebne (6)
1 - 25 z celkom 1 342 výsledkov
Odporúčame vám
Opatrovateľské služby v domácnostiach klientov. Organizovanie akreditovaných kurzov pre pracovníkov v sociálnej oblasti.
Domov seniorov VIVA Spišské Podhradie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Poskytovanie sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova, poradenstvo, záujmová činnosť.
Ubytovanie s prihliadnutím na zdravotný stav, poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti, aktivity.
Kurzy hypnózy pre odborníkov, laikov. Regresná, klinická hypnóza.
Sociálne služby pre starých občanov - ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka, rehabilitačná a záujmová činnosť.
Každodenná lekárska starostlivosť, zariadenie sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov - 24 miest, špecializované zariadenie - 12 miest, celoročná pobytová služba, štandard wifi pripojenie, TV prijímač a signalizačné zariadenie, interiérová kaplnka s pravidelnými bohoslužbami, jednolôžkové a dvojlôžkové izby.
Sme firma fungujúca už od roku 2005 a zameriavame sa na pomoc starším, chorým a zraniteľným. Naše služby ponúkame najmä v Trenčianskom kraji. Zameriavame sa na opatrovateľskú službu v domácnosti klienta. Vieme zabezpečiť aj pomocníkov do domácnosti. Sme tiež licencovaná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Služba domácej ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňa poskytovanie terapeuticko-ošetrovateľské a rehabilitačné služby. Pacientami sú osoby so zdravotnými problémami, ktoré im nedovoľujú samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení. Požičiavame zdravotnícke pomôcky s pôsobnosťou po celom Slovensku.
Sprostredkovanie opatrovateľských služieb a personálu do zahraničia a na Slovensku.
Ubytovacie, zdravotnícke, rehabilitačné služby, opatrovateľská starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku.
Sociálne služby pre deti od 2 do 8 rokov. Špeciálnopedagogická a logopedická starostlivosť.
Chránené pracovisko - výroba ručných výrobkov. Koberce, vankúše, kabelky, bytový textil, keramika, dekoračné predmety, hračky, puzzle, bižutéria, obrazy.
Opatrovateľská služba pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. základné sociálne poradenstvo.
HESTIA n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení v zmysle zákona o sociálnych službách. Celková kapacita zariadenia je 34 lôžok, ktorá je dlhodobo obsadená. HESTIA n.o. je známa pre svoju vysokú úroveň v poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Organizácia poskytuje svoje služby osobám po dovŕšení dôchodkového veku, osobám s rôznymi typmi demencie, so sklerózou multiplex, so schizofréniou a ďalšími ochoreniami prevažujúcimi v seniorskom veku človeka. Najmladší prijímateľ sociálnych služieb má 59 rokov a celkový vekový priemer obyvateľov zariadenia je 80 rokov.
Poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a bývania v domove na polceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.
Sociálne služby, vzdelávanie a poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Domov dôchodcov. Poskytovanie ubytovania a starostlivosť o starých ľudí. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.