Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(251 záznamov)

Sociálne poradenstvo (191)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
1 - 25 z celkom 251 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Prevádzka štyroch bowlingových dráh s možnosťou prenájmu dráhy a multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a nočným osvetlením.
Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých dospelých ľudí v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.
Diagnostika, pomoc pri zvládnutí krízy, špeciálne sociálne poradenstvo, psychologická starostlivosť.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Centrum pre deti a rodiny, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Krízové stredisko DÚHA je zariadenie sociálnych služieb, ktoré slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa.
Útulok svetej Anny - domov pre týrané ženy, poskytovanie pomoci ženám, matkám v krajnej životnej núdzi, ktoré sa rozhodli priviesť na svet očakávané dieťatko.
Nezisková organizácia - centrum pre deti s mentálnym a kombinovaným zdravotným postihnutím.
Činnosť domova dôchodcov a domova sociálnych služieb - ubytovanie, stravovanie, starostlivosť.
Poskytovanie sociálnych služieb - sociálne poradenstvo, opatrovateľská služba, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenie núdzového bývania a denný stacionár.
Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby občanom v ich domácom prostredí podľa zákona o sociálnych službách.
Sociálne služby pre deti od 2 do 8 rokov. Špeciálnopedagogická a logopedická starostlivosť.
Informačno-poradenské centrum pre starších. Organizácia, ktorá pomáha starším ľudom. Sociálne a právne poradenstvo.
Nezisková organizácia - realizovanie projektov výchovy a vzdelávania s deťmi a mládežou a systém celoživotného vzdelávania vo všeobecnosti. Opatrovateľské kurzy, domov sociálnych služieb.
Sociálne a psychologické poradenstvo - pomoc v predrozvodovom, rozvodovom a porozvodovom procese, pomoc dysfunkčným rodinám, pomoc pre rodiny a deti v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Mediácia.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.