Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(248 záznamov)

Sociálne poradenstvo (187)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (9)
1 - 25 z celkom 248 výsledkov
Odporúčame vám
Zariadenie chráneného bývania pre deti a dospelých. Sociálna pomoc a poradenstvo.
Mimoškolské vzdelávacie centrum so senzorickou miestnosťou. Kuprev, Kupoz, Elkonin, Sindelar, Bilaterálna integrácia, JIAS - auditívna stimulácia, senzorická integrácia, Biofeedback, Handle, INPP.
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Poskytovanie komplexnej psychologickej, špeciálno-pedagogickej vrátane logopedickej, liečebno-pedagogickej a sociálnej starostlivosti.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby v oblasti prevencie, poradenstva a rehabilitácie a zdravotníckych služieb v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Poskytovanie ošetrovateľskej, opatrovateľskej, sociálnej, zdravotnej a lekárskej starostlivosti.
Charitatívna služba v rodinách, organizovanie stravovania, domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nízkoprahové denné centrá.
Opatrovateľské služby neziskovej organizácie - zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
Činnosti sociálnej pomoci deťom spojené s ubytovaním, sociálne služby. Domov sociálnych služieb pre deti.
Sociálne služby pre deti od 2 do 8 rokov. Špeciálnopedagogická a logopedická starostlivosť.
Zabezpečovanie zdravého vývoja detí a mladistvých, poskytovanie pomoci deťom a mladistvým v núdzi.
Zariadenie pre starostlivosť o ľudí bez domova. Ponuka ubytovania, nájdenie potenciálu v zručnostiach a ponuka osobnostného rastu.
Domov sociálnych služieb - poskytovanie celodennej opatrovateľskej starostlivosti.
Streľby z reálnych zbraní, paintball, airsoft. Jazdy na štvorkolkách a bugginách. Prenájom nafukovacej haly, možnosť usporiadať teambuilding. Programy pre deti.
Ubytovanie, sociálne poradenstvo, vykonávanie osobnej hygieny, príprava stravy, pranie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.
Domov dôchodcov. Domov sociálnych služieb pre sociálne odkázaných obyvateľov.
Starostlivosť klientom s telesným, mentálnym, duševným a kombinovaným postihnutím. Týždenné a denné pobyty, záujmová a rehabilitačná činnosť.
Poskytovanie starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Sociálne služby, vzdelávanie a poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, útulok - pre ľudí bez domova, sociálne poradenstvo.
Zariadenie pre poskytovanie prevýchovného procesu deťom vo veku od 15 do 18 rokov. Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním pre mládež. Poradenské služby.