Sociálne služby
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(246 záznamov)

Sociálne poradenstvo (185)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (9)
1 - 25 z celkom 246 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálne služby, vzdelávanie a poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Poradenské psychosociálne centrum - sociálno-právna ochrana ľudí s duševným ochorením, telefonické krízové intervencie, prevencia vzniku psychických porúch, partnerské sociálne projekty.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Činnosti sociálnej pomoci seniorom s ubytovaním, domov sociálnych služieb, nezisková organizácia zriadená obcou slúžiaca domácnostiam.
Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Komplexná sociálna a opatrovateľská starostlivosť s celoročným pobytom. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia a pracovná terapia.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Zariadenie sociálnych služieb, sociálne služby seniorom, ubytovanie, stravovanie, zdravotné služby.
Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. Celoročná starostlivosť občanom v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých dospelých ľudí v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom.
Prevádzkovanie mobilného hospicu. Požičovňa zdravotných pomôcok - lôžko, invalidný vozík, toaletné kreslo, antidekubitné pomôcky, dávkovače liekov.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Vytváranie podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia. Maximálna kapacita zariadenia je 15 klientov.
Zariadenie pre seniorov - ubytovacie, stravovacie, fakultatívne, terapeutické sociálne služby.
Sociálne a ubytovacie služby, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, poradenstvo.
Sociálne služby - starostlivosť o dôchodcov, poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Sociálne služby - sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, ubytovanie, stravovanie, záujmové činnosti.
Sociálne služby - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK - kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia.
Opatrovateľská služba pre seniorov, deti, rodiny a osamelých rodičov, núdzové bývanie.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.