Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(248 záznamov)

Sociálne poradenstvo (186)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (9)
1 - 25 z celkom 248 výsledkov
Odporúčame vám
Pomoc deťom a dospelým osobám so špeciálnymi potrebami, s ťažkým zdravotným postihnutím - mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Kúpeľno - liečebný ústav s celoročnou prevádzkou, zabezpečením ubytovania, stravovania a liečebných procedúr.
Domov dôchodcov. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo.
Domov dôchodcov. Sociálna starostlivosť o seniorov - ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľská činnosť, terapie, masáže, zabezpečenie telefonického a on-line kontaktu s rodinnými príslušníkmi.
Domov sociálnych služieb. Poskytovanie opatrovateľskej a lekárskej starostlivosti, sociálnej pomoci s ubytovaním.
Poradenstvo v ťažkých životných situáciách, v dlhodobej nezamestnanosti a nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok. Ambulantná starostlivosť o deti pri poruchách správania.
Zariadenie sociálnych služieb - poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom.
Verejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktoré sú poskytované terénnou, ambulantnou a pobytovou formou.
Nezisková organizácia. Poskytovanie sociálnej starostlivosti bez ubytovania. Sociálne poradenstvo.
Prevádzkovanie zariadenia pre seniorov hotelového štýlu v kombinácii s pohodlným interiérom. Zabezpečenie ubytovania a stravovania.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Starostlivosť o dospelých občanov s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania a zmyslovým postihnutím. Celoročný a týždenný pobyt, stravovanie, ubytovanie, kultúrna činnosť.
Prevádzkovanie domovu dôchodcov. Informácie, jedálny lístok, aktivity, poskytované služby, fotogaléria.
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Domov sociálnych služieb. Zariadenie pre mentálne postihnutých dospelých mužov, zariadenie pre seniorov.
Sociálna služba. Škôlka pre seniorov a osoby odkázané na denný stacionár. Ambulantná pobytová forma poskytovaná pre klientov na dennej báze.
Sociálne služby, poradenstvo, preprava občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Domov sociálnych služieb. Sociálna rehabilitácia, ergoterapia. Opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť, ubytovanie, stravovanie. Sociálne poradenstvo.
Nezisková organizácia - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.
Sociálne zabezpečenie rezortu obrany, výsluhové a nemocenské zabezpečenie, lekárska posudková činnosť a úrazové zabezpečenie.
Domov sociálnych služieb pre ľudí so psychiatrickou diagnózou, somatickým, mentálnym a senzorickým ťažkým postihnutím. Sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie.
Domov sociálnych služieb - starostlivosť o ľudí s mentálnym a psychickým zdravotným postihnutím, denný stacionár, opatrovateľská služba, chránené dielne.
Domov sociálnych služieb, detský domov, zariadenie pre seniorov, denný stacionár, opatrovateľská služba, chránené dielne.
Zariadenie opatrovateľskej služby pre dôchodcov, útulok pre občanov bez prístrešia s kapacitou 15 miest.
Poskytovanie celoročnej pobytovej služby pre seniorov s ťažkým zdravotným postihnutím