Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne poradenstvo - Bratislavský kraj(45 záznamov)

Slovensko Sociálne poradenstvo - Bratislavský kraj
Bratislava (36)
Malacky (4)
Pezinok (1)
Senec (4)
1 - 25 z celkom 45 výsledkov
Odporúčame vám
Krízové stredisko DÚHA je zariadenie sociálnych služieb, ktoré slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa.
Poskytovanie pomoci a podpory pri riešení sociálnych, zdravotných, právnych problémov spôsobených užívaním drog.
Domov sociálnych služieb. Sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie.
Profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje poskytovateľov sociálnych služieb.
Diagnostické centrum - diagnostika deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom, vypracovanie diagnostických správ o dieťati, poradenské služby.
Sociálne služby starým a zdravotne postihnutým občanom. Poradenstvo a konzultácie. Opatrovateľská služba v domácnosti.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Starostlivosť o seniorov. Opatrovateľské a ošetrovacie služby. Rehabilitácie. Sociálne poradenstvo.
Domov dôchodcov, starostlivosť o starších a nevládnych ľudí, celoročná opatrovateľská služba, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo.
Hypnoterapia - liečenie pomocou hypnózy. Psychosociálne poradenstvo. Organizovanie kurzov klinickej hypnózy a autohypnózy, kurzov regresnej hypnózy, intenzívnych niekoľkomesačných výcvikov hypnózy.
Odborná pomoc chlapcom a mladistvým s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom, poruchami učenia, poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu vo veku od 8 do 18 rokov, rodinné poradenstvo a terapia.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť, sociálne poradenstvo, chránené dielne.
Poradenstvo v oblasti projektov a financovania, ochrany osobných údajov, podporné činnosti - personálne audity, štrukturálne a procesné audity, poradenstvo v oblasti informačných technológií.
Koučing, poradenstvo a konzultácie. Vzťahy (partnerské, rodinné, pracovné), psychické a fyzické zdravie, materiálne statky (práca a peniaze).
Edukácia diabetikov, prevencia diabetes mellitus u nediabetickej verejnosti, informovanosť diabetikov, rekondičné pobyty diabetikov, časopis Diaživot, základné sociálne poradenstvo.
Daňové poradenstvo, sociálne poistenie, štátne dávky, účtovanie a firemné poradenstvo.
Skupina mladých psychológov a sociálnych pracovníkov, psychologická pomoc, sociálne, právne ako aj osobnostno-rozvíjajúce poradenstvo.
Informácie o združení, projekty, stanovy združenia, právne, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Poradenstvo v oblasti využitia fondov EÚ, vytváranie a realizácia stratégie rozvoja informačných systémov, marketingové a public relations poradenstvo, organizovanie konferencií, fotografické služby.
Ochrana národnostných menšín, organizácia podujatí a akcií, poradenstvo, sociálna pomoc.
Charitatívna činnosť, sociálna pomoc, organizovanie zbierok šatstva, obuvi, potravín a nábytku.
Pomoc ľudom rásť, prekonávať náročné životné situácie, skvalitňovať vzťahy, budovať zdravé sebavedomie. Individuálne konzultácie. Organizovanie seminárov.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike. Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým postihnutím a ich rodinným príslušníkom. Sprostredkovanie osobnej asistencie ľuďom s postihnutím.