Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne poradenstvo - Košický kraj(23 záznamov)

Slovensko Sociálne poradenstvo - Košický kraj
1 - 23 z celkom 23 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, pomoc a humanitárna starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, terapie, poradenstvo.
Služby pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody.Pomoc poškodeným osobám,ktorým bola spôsobená ujma na zdraví násilným trestným činom, dopravnou nehodou, pracovným úrazom.
Občianske združenie - pomoc a podpora ľudí so sluchovým postihnutím, tlmočnícke služby, sociálne poradenstvo.
Sociálna služba poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, duchovnú podporu.
Poradenstvo v ťažkých životných situáciách, v dlhodobej nezamestnanosti a nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok. Ambulantná starostlivosť o deti pri poruchách správania
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Občianske združenie ťažko telesne postihnutých občanov SR. Sociálne poradenstvo, poradenstvo o kompenzačných pomôckach, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.
Poskytujeme diskrétne a bezplatné špecializované sociálne poradenstvo a supervízie v Michalovciach.
Práca s mládežou, so seniormi, sociálne služby, modlitbová služba, sociálne poradenstvo, duchovná formácia žien - matiek, práca s mládežou.
Vykonávanie sociálnej prevenciu a poskytovanie sociálneho poradenstva ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi.
Poskytovania verejnoprospešnej činnosti a sociálneho poradenstva. Pomoc rodinám v krízových životných situáciách prostredníctvom núdzového bývania.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím, výcviková škole pre vodiacich psov, vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností, rozširovanie znalostí. Sociálne poradenstvo.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby v oblasti prevencie, poradenstva a rehabilitácie a zdravotníckych služieb v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Ambulantné, stacionárne alebo pobytové formy sociálnych, zdravotníckych, pedagogických služieb. Sociálne služby - sociálnoprávna ochrana a kuratela, poradenstvo, prevencia.
Nadácia pre prevenciu drogových závislostí, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.
Nezávislá organizácia pre podporu a rozvoj zdravého životného štýlu pre deti.
Poradenstvo, vzdelávanie, kurzy, koučing, projektová činnosť v oblasti manažmentu, marketingu, riadenia ľudských zdrojov, projektového manažmentu a špeciálnej pedagogiky.
Sociálna prevencia, špecializované sociálne poradenstvo, supervízia, poskytovanie vzdelávania a monitorovania kvality sociálnych služieb.