Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne poradenstvo - Nitriansky kraj(28 záznamov)

Slovensko Sociálne poradenstvo - Nitriansky kraj
Komárno (4)
Levice (5)
Nitra (10)
1 - 25 z celkom 28 výsledkov
Odporúčame vám
Nezisková organizácia - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.
Psychologická a špeciálno - pedagogická diagnostika a terapia, poradenstvo pre rodičov, výchovno - vzdelávacie poradenstvo, pomoc v krízových životných situáciach, kariérne poradenstvo.
Nezisková organizácia - základná ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálna rehabilitácia, sociálne a odborné poradenstvo.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb pre deti a mládež so zdravotným postihnutím, prevádzka denného stacionára.
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Individuálna a rodinná psychoterapia, psychoterapeutická poradňa, špeciálne poradenstvo, zvládanie nadmerného stresu, časový manažment.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna a záujmová činnosť, ergopatia, tréning psychických a fyzických schopností, lekárske prehliadky.
Domov dôchodcov. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo.
Poskytovanie sociálnych služieb - domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
Poskytovanie sociálnych služieb s ubytovaním. Poradenstvo, záujmová, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rekreačná, rehabilitačná činnosť.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Poskytovanie sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova, poradenstvo, záujmová činnosť.
Integračné centrum pre postihnutých klientov, klientov s vývinovými poruchami, psychologické poradenstvo, diagnostika a rediagnostika narušenej komunikačnej schopnosti - logopédia.
Poradenstvo - energetika, finančný sektor, poisťovníctvo, dane, právo, stavebníctvo, telekomunikácie, IT, životné prostredie, marketing, manažment. Tvorba web stránok, vydavateľská činnosť, tlmočenie.
Detský domov - činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova detí. Poradenské služby.
Podpora regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti, zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti, opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych pamiatok.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť, psychologická starostlivosť, diagnostická starostlivosť, poradenská starostlivosť.
Podpora a iniciácia zlepšovania kvality sociálnych služieb. Poradenstvo pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím, výcviková škole pre vodiacich psov, vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností, rozširovanie znalostí. Sociálne poradenstvo.
Konzultácie a poradenstvo v oblasti finančného a sociálneho zabezpečenia. Tvorba sociálnych programov.
Vyhľadávacia činnosť, rehabilitačná činnosť a sociálne poradenstvo pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Občianske združenie zamerané na sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.
Poradenstvo v oblasti psychoanalýzy, ezoterika, výroba extraktov, predaj orientačných kníh.