Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Správa nehnuteľností(588 záznamov)

1 - 25 z celkom 588 výsledkov
Odporúčame vám
Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojený so správou bytového a nebytového fondu, správa iných nehnuteľností, zabezpečovanie čistiacich a upratovacích práce, ekonomické poradenstvo, účtovnícke práce, jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo, administratívne práce
Správa bytov, bytového a nebytového fondu. Administratívne, ekonomické a finančné služby. Zabezpečenie výhodného stavebného úveru, energetické poradenstvo. Poruchová služba a technická starostlivosť.
Prenájom nebytových priestorov - správcovská činnosť, doplnená o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.
Výkon správa bytových domov, ekonomické činnosti pre SVB.
Správa bytových domov, nebytových priestorov, podnikateľských objektov, záhradkárskych osád a garáží. Ponuka komplexných služieb v oblasti správy nehnuteľností zahŕňa staršie aj novšie bytové domy v Bratislave a okolí. Dôraz na efektívne riadenie a optimalizáciu finančných prostriedkov spojených s nehnuteľnosťami, bezpečnosť a ochranu aktív.
Realitná kancelária. Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností - domy, byty, pozemky, chaty, obchodné priestory. Správa nehnuteľností. Inžinierska a koordinačná činnosť. Inžiniering Ponuka služieb: - Zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby) - Projektový manažment - Predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami - Vypracovanie podkladov súvisiacich s podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavby - Zabezpečenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby - Obstaranie dokladov a stanovísk verejno – právnych orgánov potrebných pre stavebné konanie - Zabezpečenie vydania stavebného povolenia pre prípojky na verejné inžinierske siete - Spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby - Koordinácia dodavateľských firiem počas výstavby - Vypracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia o povolenía na užívanie stavby a obstaranie dokladov a stanovísk verejno – právnych orgánov potrebných pre toto konanie - Kolaudačné rozhodnutie Stavebná činnosť Realizácie: - Inžinierske siete - STL a NTL plynovody, Vodovody - Kanalizácie, Komunikácie - Elektrické rozvody NN a VO a iné Projektová činnosť, poradenstvo Komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie. V oblasti projekčnej činnosti ponúkame: - PD k územnému konaniu - PD k stavebnému konaniu - Technické poradenstvo - Štúdie a investičné zámery - Projekty pre územné konanie - Projekty prikladané k žiadosti o stavebné povolenie - Projekty pre realizáciu stavby - Projekty skutočného vyhotovenia Vďaka špecializácii na projekty rezidenčnej výstavby a dlhoročným skúsenostiam v odvetví poskytujeme investorom stabilné zhodnocovanie finančných prostriedkov prostredníctvom realitného trhu na Slovensku a to najmä v Poprade a okolí. Na základe skúsenosti v oblasti projektového manažmentu zabezpečujeme súbor komplexných činností, od prípravnej fázy, analýzy, kúpy projektu, získania všetkých potrebných zákonmi stanovených povolení pre zahájenie realizácie projektu, až po finálnu realizáciu a predaj projektu
Spoločnosť DHJ grup s.r.o vznikla v roku 2014 Vykonáva správu BD na základe : a./Zmluvy o výkone správy / služby pre vlastníkov BD/ Komplexne b./ Mandátnej zmluvy / služby pre SVB /
Komplexná starostlivosť o prenajímanú nehnuteľnosť, technická správa, marketing a administratíva. Finančný servis pri prenájme a kúpe nehnuteľností. Databáza nehnuteľnosti na prenájom.
Správa bytového fondu a nebytových priestorov mesta.
Správa bytového domu. Informácie o dianí, aktuality, technické správy, plánované opravy.
Stavebné rekonštrukcie Maliarske a natieračské práce Elektroinštalácie Údržba budov
Prevádzkovanie a správa obchodného centra - obchody rôzneho zamerania, kaviarne, reštaurácie.
Sme konzultačná spoločnosť pre prípravu a vypracovanie technických návrhov. Ponúkame naše dlhoročné skúsenosti a odbornosť. Riešime strategické procesy a optimalizácia nákladov ako ja férový spôsob vzájomnej spolupráce. Poskytujeme aj poradenstvo v rámci projektov. POnúkame technicko - organizačnú pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ. Naše poradenské portfólio poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania a obstarávania.
Správa a údržba bytového a nebytového fondu, čistiace a upratovacie práce, sťahovacie služby, nákladná cestná preprava do 3,5 t.
Výstavba bytov a nebytových priestorov. Prideľovanie priestorov do nájmu. Údržba, opravy a rekonštrukcia. Správa bytového fondu.
Správa nehnuteľností. Sprostredkovanie nehnuteľností - kúpa, predaj, prenájom rodinných domov, rekonštrukcie bytov a nehnuteľností.
upratovacie práce, vodoinštalatérske a kúrenárske práce pracovník na opravy zdvíhacích zariadení elektroinštalácie podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom uskutočňovanie stavieb a ich zmien prípravné práce k realizácii stavby dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) vedenie účtovníctva administratívne služby reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Správa bytového a nebytového fondu, údržba spoločných častí bytového domu, vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky.
Správa a údržba budov, facility management, služby spojené so správou a údržbou budov. Hodinový servis, servisné a údržbárske práce pre firmy a domácnosti. Servis kávovarov, predaj kávovarov.
Zabezpečenie prevádzky a správy nehnuteľnosti, manažment financovania rozsiahlejších opráv, sprostredkovanie predaja nehnuteľností.
Správa nehnuteľností - mestské byty, domy, ubytovne, nebytové priestory, bytové domy, nebytové priestory v osobnom vlastníctve, apartmánové domy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Zimná údržba.
Správa bytového a nebytového fondu. Servis súvisiaci so založením spoločenstiev vlastníkov bytov. Zabezpečenie služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov, vedenie účtovníctva, činnosť súvisiaca s prevodom nehnuteľností, energetická certifikácia budov. Činnosť stavebného dozora. Murárske, inštalatérske, zámočnícke práce.