Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Tlakové a plynové zariadenia - certifikácia(340 záznamov)

1 - 25 z celkom 340 výsledkov
Odporúčame vám
Školenia kuričov, obsluha tlakových nádob a plynového zariadenia, vodičov. Odborné prehliadky kotolní, kotlov, tlakových nádob. Výkon autorizovaného technika BOZP a technika OP VTZ TZ a PZ.
Montáž, rekonštrukcia, oprava plynových zariadení. Odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení.
Služby v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP, predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov. Odborné prehliadky a skúšky elektrických, tlakových, plynových zariadení.
Revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových, školenie a overovanie vedomostí na obsluhu plynových a tlakových zariadení, opravy, údržba a servis plynových zariadení, BOZP, PO.
Revízie, odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení.
Revízie vyhradených technických zariadení – elektrických, plynových, zdvíhacích, tlakových zariadení. Služby v oblasti bezpečnosti pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (OPP), civilnej ochrany (CO).
Revízie, inštalácie a opravy plynových, tlakových a chladiarenských zariadení.
Odborné prehliadky, revízie, tlakových nádob parných sterilizátorov, autoklávov, odborné prehliadky rozvodu lekárskych plynov. Vzdelávanie, školenie, obsluhy autoklávov a obsluhy plynových zariadení.
Odborné prehliadky, revízne skúšky, montáž, údržba a servis plynových a tlakových zariadení. Školenia na plynové a tlakové zariadenia.
Zabezpečovanie a posúdenie rizík a kategorizácia prác pre prvú a druhú kategóriu - školenia, posudky o riziku, prevádzkové poriadky, sanitačný predpis, revízie tlakových a plynových zariadení.
Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových (revízie plynu) a VTZ tlakových. Predaj vykurovacej techniky. Dodávka materiálu - voda, plyn, kúrenie. Inžinierska činnosť.
Montáže, rekonštrukcie, opravy a údržba plynových, vodárenských a kúrenárskych zariadení. Montáž vodomerov a pomerových meračov tepla s možnosťou diaľkového odpočtu. Čistenie kanalizačného potrubia.
Montáž, opravy a údržba plynových a elektrických zariadení. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení.
Vykonávanie tlakových skúšok hydrantov, tlakových zariadení, opravy hydrantov a hadíc.
Inštalatérske práce - voda, plyn, kúrenie. Prepchávanie kanalizácie. Merače na TÚV, SV a ÚK. Opravy, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení.
Výmena stúpačkových rozvodov - voda, kanál, plyn, preprava nebezpečného nákladu.
Projektovanie, montáž a rekonštrukcie kotolní, montáž vykurovacích telies, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení, elektroinštalácie, meranie a regulácie, výroba rozvádzačov.
Riadenie projektov v oblasti energetiky. Inžiniering, technická príprava, realizácie, montáž, strojárske a montážne práce.
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení. Realizácia plynových prípojok a plynovodov STL a NTL. Predaj inštalačného materiálu z oblasti voda, plyn, kúrenie.
Kontrola tesnosti - héliová, vákuová a pretlaková. Kontrola vírivými prúdmi. Ultrazvuková kontrola zvarov. Meranie hrúbky oceľových materiálov. Kontrola zvarov - vizuálna, kapilárna.
Práce vo výškach. Plynofikácia - vytvorenie projektovej dokumentácie, vykurovanie, stavba na kľúč, rekonštrukcie, meranie hrúbky stien. Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob do 6,3 MPa.
Predaj, montáž, servis a oprava tepelnej, čerpacej techniky, vzduchotechniky a solárnych systémov. Predaj biomasy a substrátov. Poradenstvo v oblasti techniky. Projektovanie, revízie.