Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vodohospodárske stavby(159 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 159 výsledkov
Odporúčame vám
Stavba dopravných a inžinierskych, vodohospodárskych stavieb. Dodávka a montáž prírodného kameňa.
Stavebné a remeselné práce, predaj a dodávka materiálu a technológií pre stavbu. Obytné aj účelové priemyselné stavby. Zavedenie plynovej prípojky. Prenájom dopravnej a stavebnej techniky.
Vodohospodárske stavby, inžinierske siete, vodovody, kanalizácie a plynovody, geodetické práce.
Realizácia pozemných stavieb, výkopy, drenáže a odvodnenie, základy rodinných domov a priemyselných stavieb, terénne úpravy, úpravy tokov a zelene, výkopy jazier a bazénov. Vodohospodárske stavby.
Výstavba vodných diel, stavba budov, mostov a inžinierskych sietí, architektonické a inžinierske služby. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb.
Výroba, predaj, montáž a rekonštrukcia čističiek odpadových vôd. Projektová dokumentácia, odborné posudky.
Vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb, výstavba vodovodov a kanalizácií, činnosť stavebného dozoru pri pozemných a vodohospodárskych stavbách.
Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Výroba a predaj betónu a dlažieb, štrku. Realizácia vodohospodárskych, pozemných a dopravných stavieb. Prenájom nákladných automobilov a stavebných strojov.
Stavebná činnosť. Vodohospodárske, pozemné a inžinierske stavby, riečne a pobrežné stavby.
Práca v odbore inžinierskeho, pozemného, priemyselného staviteľstva, vodohospodárskych stavieb. Prenájom stavebných strojov, zariadení s obsluhou. Sprostredkovanie osobnej a cestnej nákladnej dopravy.
Projektová, konzultačná a inžinierska činnosť vodných stavieb, dopravných stavieb, komplexných stavieb a dopravného značenia.
Projektovanie a výstavba - vodohospodárske, hydrotechnické, inžinierske, priemyselné, bytové a občianske stavby. Rekonštrukcia rodinných domov. Výstavba zimných záhrad, oplotenia, krbov, bazénov.
Realizácia stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť - pozemné, energetické, ekologické, dopravné stavby.
Vykonávanie inžinierskych, vodných, bytových a občianskych stavieb. Stavebná spoločnosť.
Stavba objektov, vodné stavby, pozemné a inžinierske stavby. Výroba betónových zmesí a prefabrikátov.
Inžinierske činnosti v stavebníctve - stavba vodných diel.
Stavebná činnosť. Výstavba vodovodov, kanalizácií, úprava vodných tokov, demolačné a búracie práce.
Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych, vodohospodárskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác.
Projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce a vykonávanie inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia.
Priemyselné stavby, vodohospodárske stavby, dopravné stavby, špeciálna stavebná činnosť, trhacie práce malého rozsahu, banská činnosť, pozemné stavby a občianska výstavba.
Budovanie ekologických, vodohospodárskych, inžinierskych, občianskych a bytových stavieb. Čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, kanalizačné zberače, úpravne vody, vodovody, dopravné komunikácie.
Projektovanie ciest, mostov, tunelov, pozemných a vodohospodárskych stavieb. Geodetické práce, ekologické štúdie, vývoj a predaj stavebného software a poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť.
Geodetické a kartografické práce, výstavba drobných vodohospodárskych stavieb.
Stavba budov. Pozemné a inžinierske stavby, bytové a občianske stavby, vodné a priemyselné stavby.
Navrhovanie a projektovanie riešení v environmentálnej oblasti so zameraním na vodné hospodárstvo a ochranu prírody a krajiny. Výstavba vodohospodárskych stavieb a čističiek odpadových vôd.