Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vzdelávacie služby - Slovensko(2 716 záznamov)

Autoškoly (245) Doučovanie (54) Jazykové vzdelávanie (233) Kurzy (1 003)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Praxe a stáže (16) Školy (935) Študijné pobyty (36) Teambuilding (68)
Vzdelávacie služby - Slovensko
1 101 - 1 125 z celkom 2 716 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná základná umelecká škola - poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.
Základná umelecká škola - výučba detí v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Možnosť štúdia detí v predškolskom veku.
Informácie o škole, projekty, učitelia, predmety, záujmové krúžky. Prevádzka školskej jedálne.
Doučovanie cudzích jazykov, matematiky. Kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva, kurzy strojopisu, základy podnikania, budovanie vzťahov s verejnosťou, sociálna politika, komunikačné zručnosti.
Prevádzka základnej a materskej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Salón krásy. Kozmetika, čistenie pleti, kozmetická masáž, depilácie prírodným voskom, líčenie.
Poskytovanie právneho poradenstva, vzory dokumentov, semináre v oblastiach práva.
Základná umelecká škola - vzdelávanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, školský klub detí, školy v prírode, prípravy žiakov na súťaže a olympiády, školská knižnica, mimoškolské činnosti, výučba anglického jazyka od 1. ročníka.
Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, primárna príprava žiakov na stredné školy, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Súkromná jazyková škola. Jazykové kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, talianskeho a španielskeho jazyka, slovenský jazyk pre cudzincov. Vzdelávanie pre verejnosť a firmy.
Výučba tanca pre všetky vekové kategórie. Spoločenské tance, latinsko-americké tance.
Základná škola všeobecného zamerania, klubová činnosť, záujmové aktivity, vyučovanie cudzích jazykov.
Vývoj, tvorba a školenie užívateľov vlastného software pre spracovanie agendy správy bytového fondu a mzdovej agendy.
Integračné centrum pre postihnutých klientov, klientov s vývinovými poruchami, psychologické poradenstvo, diagnostika a rediagnostika narušenej komunikačnej schopnosti - logopédia.
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonómie, faktoring a forfaiting, reklamná a propagačná činnosť, organizovanie školení a kurzov.
Individuálne a skupinové rehabilitačné cvičenia zamerané na prevenciu vzniku bolestí chrbta a celého pohybového aparátu. Organizovanie workshopov.