Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Zdravotnícke združenia a spolky - Slovensko(105 záznamov)

Onkologickí pacienti (7)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Zdravotné inštitúcie (57)
Zdravotnícke združenia a spolky - Slovensko
26 - 50 z celkom 105 výsledkov
Odporúčame vám
Neziskové združenie lekárov, ale aj občanov prejavujúcich záujem o odbor ortodoncie - čeľustnej ortopédie.
Informácie o Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, pracovných skupinách, kalendár akcií.
Prevádzka ortopedických pracovísk, detská ortopédia a ortopédia pre nohu a členok, doškoľovanie a organizovanie pravidelných a mimoriadnych vedeckých podujatí.
Miešaný kresťanský spevácky zbor. Repertoár - sakrálna zborová hudba, duchovné piesne, skladby určené pre liturgiu západného aj východného byzantského obradu, hymnické skladby rôznych autorov.
Bezplatné poskytovanie starostlivosti o vážne choré a nevyliečiteľné deti doma. Služby lekára a zdravotnej sestry priamo doma. Zabezpečenie liekov a zdravotnej techniky.
Združovanie občanov s telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí a rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov.
Poskytovanie bezplatného poradenstva všetkým zdravotne postihnutým ľuďom, pomoc občanom so zdravotným postihnutím, zabezpečovanie lepších životných podmienok.
Občianske združenie - tlmočenie v posunkovom jazyku zo sluchovo postihnutým človekom, tlmočenie v posunkovanej slovenčine a v taktilnej forme posunkového jazyka.
Organizácia združujúca a pomáhajúca osobám s diagnostikovaným ochorením Marfanovho syndrómu. Informácie o ochorení, odkazy, kontakt.
Spoločnosť patológov - bioptická a cytologická diagnostika tkanív a buniek zo živých pacientov.
Pomoc v prípade katastrôf, živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach pomocou vycvičených záchranárskych psov.
Výchova a vzdelávanie pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím.
Neštátna nezisková organizácia - odborné služby, podpora a pomoc pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom. Centrum združuje špeciálnych pedagógov, psychológov, fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov.
Neštátna nezisková organizácia - odborné služby, podpora a pomoc pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom. Centrum združuje špeciálnych pedagógov, psychológov, fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov.
Pracovno-socializačné centrum IMPULZ - pracovná rehabilitácia občanov s mentálnym postihnutím. Otvorená je chránená dielňa stolárska.
Združenie s humanitárnym zameraním, podpora a pomoc osobám postihnutým onkologickými ochoreniami, ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia obyvateľstva.
Občianske združenie - informácie o význame dojčenia, poradenstvo pre dojčiace matky.
Činnosť združenia na pomoc a podporu rodinám so zdravotne postihnutými deťmi. Organizovanie akcií a podujatí, poradenstvo, rehabilitácie, odborné prednášky a školenia.
Onkogynekológ - vyšetrenia pred rakovinových štádií krčka maternice.
Charitatívne občianske združenie - revitalizácie nemocníc a zdravotníckych zariadení detskej onkológie, vhodné života na detských onkologických oddeleniach.
Pomoc občanom zo sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, tlmočnícke služby pre nepočujúcich, organizácia akcií, informácie o kompenzačných pomôckach.
Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – združenie pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, ich rodinných príslušníkov, priateľov a blízkych.
Občianske združenie - pomoc ľuďom so sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, organizácia akcií.
Združenie očných lekárov, ktorí pracujú v zdravotníckych službách na základe licencie.