Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Znalci v odbore stavebníctvo(121 záznamov)

76 - 100 z celkom 121 výsledkov
Odporúčame vám
Vyhotovenie odborných posudkov. Projektové služby od návrhu až po dohľad nad realizáciou projektu. Poskytovanie technického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb.
Komplexná projektová činnosť, inžinierska, poradenská a znalecká činnosť v odbore stavebníctvo na všetky druhy stavieb. Vypracovanie dokumentácie na nové stavby. Stavebný dozor.
Projekčná kancelária s vykonávaním stavebnej projekcie, inžinierskych sietí a poskytovaním služieb v oblasti statiky. Posudzovanie a kontrola statiky budov a ich častí.
Stavebné práce, drevodomy, montované domy, strechy, rekonštrukcia striech, rekonštrukcia budov, vyhotovenie vizualizácie, dodanie materiálu.
Pokladanie zámkovej dlažby. Stavebný dozor, technický dozor stavby. Znalecké posudky - odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby.
Rozpočty pre HSV a PSV, oceňovanie stavebných prác - položkové rozpočty, výkazy výmer, ponukové rozpočty na základe projektovej dokumentácie, súpisy vykonaných prác, harmonogram výstavby.
Odborné posudky a skúšky zabudovaných okenných konštrukcií stavieb, identifikácia izolačných skiel, služby pre výrobcov a užívateľov okien a dverí.
Realizácia stavieb a ich zmien, znalecké oceňovanie a hodnotenie podnikov.
Spracovanie projektovej dokumentácie, statické posúdenie stavieb. Projektové a inžinierske služby.
Súdnoznalectvo, stavebníctvo, statika, odborné stavebné poradenstvo, projektovania a realizácia stavieb.
Audit účtovnej, konsolidovanej a mimoriadnej účtovnej závierky. Znalecká činnosť v odbore ekonómia a manažment, stavebníctvo a elektrotechnika. Účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo.
Inžinierska činnosť pri obnove bytových domov, projektové manažérstvo - schôdze vlastníkov domov, inžiniering, vypracovanie projektu, stavebné projekty, úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Geodetické služby - vytyčovanie a vymeriavanie pozemkov a objektov, spracovanie a vyhotovenie technických podkladov, geometrické plány, podklady ku kolaudácii, inžinierska geodézia.
Geodetické práce, poradenstvo katastra, inžinierska činnosť.
Výkopy základov, výkopy pivníc, úprava terénov, svahovanie, regulovanie vodných tokov, búracie prace, práca v úzkom priestore. Dovoz štrkov a pieskov. Minibager SUNWARD 40SE - 4100 kg.
Projektová činnosť - projekty statiky novostavieb a rekonštrukcií, odborné posudky statiky, návrhy na odstránenie porúch nosnej konštrukcie.
Geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb, predrealizačné a porealizačné meranie, polohopisné a výškopisné merania, poradenstvo.
Projektovanie dopravných stavieb. Poradenstvo, konzultačné služby a vypracovanie odborných posudkov.
Služby architekta a statika, projektovanie a modelovanie drevených prvkov stavieb. Predaj spojovacích prvkov, lazúr a farieb, klincov a skrutiek, antikorových lán. Výroba drevených prvkov stavieb.
Architektonické štúdie. Projektovanie - pozemné stavby, rodinné domy a interiéry. Stavebný dozor, počítačové vizualizácie, inžinierska činnosť, statické posudky, obnova kultúrnych pamiatok.
Výstavba inžinierskych stavieb a objektov, energetické poradenstvo, finančné analýzy, znalecké posudky, inžinierska činnosť, organizovanie odborných školení a konferencií, reengineering.
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien. Poskytovanie služieb v oblasti kontroly statiky stavieb, projekty statiky, posudky.