Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Znalci v odbore stavebníctvo(121 záznamov)

101 - 121 z celkom 121 výsledkov
Odporúčame vám
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien. Poskytovanie služieb v oblasti kontroly statiky stavieb, projekty statiky, posudky.
Stavebné činnosti - Montáž sadrokartónových konštrukcií, kazetových stropov, omietky (strojové, ručné), vylievanie anhydridových (sádrových)poterov a nivelačných hmôt.
Verejné obstarávanie, inžinierska činnosť v stavebníctve - vybavenie povolení. Stavebný dozor, pozemné, inžinierske, líniové stavby. Stavbyvedúci, pozemné stavby, inžinierske, líniové stavby.
Projektová dokumentácia. Statika a dynamika stavieb, statický výpočet. Komplexné projekty pozemných stavieb. Výrobná dokumentácia oceľových a prefabrikovaných konštrukcií.
Projektová činnosť - projekty pre realizáciu stavieb, autorský a projektový dozor, architektonické štúdie a návrhy, dokumentácia pre územné konanie.
Spracovanie posudkov v oblasti stavebnej fyziky. Projekcia pozemných stavieb, energetická certifikácia, stavebná fyzika, vizualizácie, inžiniering.
Odborné konzultácie v oblasti interiérov, architektonické návrhy reprezentatívnych, obchodných, kancelárskych a rezidenčných priestorov, komplexné realizácie interiérov.
Inžinierska geodézia, priestorové vytyčovanie stavieb, polohopisné a výškopisné plány, dozorovanie stavieb, odborné vedenie stavieb a kataster nehnuteľností pre iné právnické alebo fyzické osoby.
Znalecká činnosť podnikového hospodárstva, ekonomiky a riadenia podnikov. Vedenie účtovníctva, poradenská a sprostredkovateľská činnosť, prenájom nehnuteľnosti.
Stavebná firma - energetické, dopravné, inžinierske, priemyselné, občianske, bytové stavby, rekonštrukcie, stavebné poradenstvo, projektovanie, tvorba znaleckých stavebných posudkov a dokumentácií.
Vypracovanie znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností. Projektová dokumentácia.
Posudzovanie a komplexný návrh nosných konštrukcií stavieb, kompletná projektová dokumentácia.
Projektovanie pozemných a inžinierskych stavieb, posudky a expertízy stavebných objektov, Odborné vedenie stavieb.
Kontrola statiky stavieb a stavebných konštrukcií. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, projektovanie, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť vo výstavbe.
Projektant, spracovanie rozpočtov stavieb, znalecká činnosť v stavebníctve.
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb. Statika nosných konštrukcií, pozemné stavby - budovy na bývanie, polyfunkčné objekty, objekty občianskej vybavenosti.
Projekčná činnosť v oblasti dopravných a inžinierskych stavieb - mosty, lávky, múry, svahy, schody, základy a statika. Znalecká činnosť.
Inžinierska a dodávateľská činnosť vo výstavbe objektu, investorský inžiniering, stavebný dozor na stavbách. Činnosť súdneho znalca v odbore stavebníctvo.
Identifikácia pozemku, administratíva, úrady a predpisy, stavebné povolenia, sprostredkovanie projektov, tvorba projektovej dokumentácie, posudky a geodézia, súdno - znalecké odhady, projekty.