Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Bilingválne materské školy(21 záznamov)

1 - 21 z celkom 21 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná bilingválna materská škola akreditovaná MS SR - celodenná, poldenná starostlivosť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Súkromné bilingválne detské centrum pre deti vo veku od 1 do 4 rokov.
Predškolské vzdelávacie zariadenie s vyučovacím jazykom anglickým - jazykové vzdelávanie, pobyt vonku, záujmové krúžky.
Vyučovanie anglického jazyka pre deti. Základom vyučovania je prirodzená komunikácia v anglickom jazyku s kvalifikovanými učiteľmi z Veľkej Británie.
Medzinárodná materská, základná a stredná škola s výučbou v anglickom jazyku a študijným plánom od Cambridgeskej univerzity.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Súkromná škôlka a jasličky s rozšírenou výučbou anglického jazyka pre deti od veku 0 mesiacov do 6 rokov. Počas leta ponuka jednodňových táborov.
Materská škola - oboznamovanie sa s anglickým jazykom, rozvíjanie environmentálneho cítenia u detí a orientácia na zdravý životný štýl.
Detské súkromné centrum - celodenná starostlivosť o deti od 2 do 6 rokov. Výučba anglického jazyka hravou formou. Úzka spolupráca s logopédom, grafomotoričkou a psychologičkou.
Súkromná materská škôlka pre deti od 2 do 7 rokov. Ponúkame profesionálny prístup, rodinné prostredie, bilingválnu výučbu anglického jazyka ako aj tvorivé športové aktivity.
Bilingválna česko-anglická materská škola so zameraním na jazykové vzdelávanie metódou Wattsenglish. Cvičenie jógy pre deti predškolského veku, pravidelná lekárska starostlivosť.
Súkromná základná škola. Akreditovaná forma štúdia s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Školský klub detí Futuráčik - výtvarná, športová a modelárska výchova.
Materská škola s výučbou angličtiny pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Predškolská príprava a výchova detí v anglickom a slovenskom jazyku. Výtvarné, hudobné, pohybové aj divadelné aktivity.
Anglická škôlka pre deti od 1,5 do 6 rokov. Učenie cudzieho jazyka prirodzenou a zábavnou formou. Hry, projekty, krúžky.
Bilingválna materská škôlka s výučbou angličtiny. Záujmové krúžky a aktivity - tanečný a keramický krúžok, environmentálna výchova, tvorivé dielne.