Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(993 záznamov)

1 - 25 z celkom 993 výsledkov
Odporúčame vám
Jasle a škôlka Detské Kráľovstvo, veľká záhrada a 15r. skúsenosti. Výučba angličtiny v priebehu dňa. Vlastná kuchyňa, možnosť diét, dohľad diétnej sestry, plnohodnotná strava (vhodné pre deti s potravinovými alergiami). Prevádzky na 2 miestach: Smrečianska 9, Bratislava (pri parku Račianse mýto), Zvolenská 23, Bratislava (Ružinov - Nivy).
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov. Učenie hravou formou. Plavecký výcvik a krúžok anglického jazyka.
Základné vzdelanie, predškolská príprava a výchova detí a mládeže. Výučba predmetov, získanie základnej počítačovej gramotnosti, záujmové krúžky, aktivity.
Základná škola s materskou školou - informácie o škole, rozvrh, krúžky, novinky. Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Celodenná výchovná starostlivosť deťom vo veku od 2 - 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.Všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o zdravotne postihnuté deti, spojená materská, základná škola, ako aj stredné odborné učilište pre deti s telesným postihnutím.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností, základných hygienických návykov, edukačné a pohybové aktivity.
Materská škola 4 triedna s celodennou výchovnou starostlivosťou s vyučovacím jazykom slovenským.
Starostlivosť pre deti vo veku 2 - 6 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pohybový, tanečný, výtvarný a lego krúžok, oboznamovanie s anglickým jazykom.
Materská škola, predškolská príprava detí na povinnú školskú dochádzku. Rozvíjanie tvorivosti, kreativity, grafomotorické cvičenia, pohybové hry, exkurzie, rozlišovanie tvarov, poznávanie farieb.
Spojená škola - materská škola, základná škola, gymnázium, obchodná akadémia a obchodná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Organizácia štúdia, prijímacie konanie, konzultácie, učitelia.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Príprava na základné vzdelanie žiakov, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, voľnočasové aktivity.
Materská škola Dolný Vadičov. Predškolská príprava detí na školskú dochádzku prostredníctvom edukačných aktivít, grafomotorických cvičení, hier podporujúcich kreativitu, rôzne záujmové krúžky.
Súkromná materská škola zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2 do 6 rokov. Ponuka výučby anglického jazyka.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. K dispozícií je školská knižnica, výchovný poradca a krúžková činnosť.
Materská škola - predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity, aktivity zamerané na rozvoj komunikačných schopností, jemnej a hrubej motoriky, zdravie.
Materská škola. Predškolské besiedky, hry, vystúpenia, záujmové krúžky, dôraz na dzravý životný štýl detí, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti, pozitívnemu vzťahu k okoliu, k prírode.