Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(990 záznamov)

1 - 25 z celkom 990 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola spojená s materskou školou, vyučovací jazyk maďarský. Predškolská výchova detí do 6 rokov, základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov, príprava na stredné školy.
Vzdelávanie detí v predškolskom veku - hry a edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok, strava.
Súkromná materská škola akreditovaná MŠ SR - s výučbou anglického jazyka v rodinnom prostredí. Predprimárne vzdelávanie, individuálny prístup k deťom, krúžková činnosť, starostlivosť o zdravie.
Predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole, anglický jazyk ako integrovaná súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.
Katolícka spojená škola so zložkami materská škola, cirkevná základná škola, stredná odborná škola, odbor programátor. Duálne vzdelávanie.
Školské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Predprimárne a primárne vzdelávanie, vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium. Rozvoj emocionality, tvorivosti a logického myslenia u detí.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku - materská škola rodinného typu s celodennou prevádzkou.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Materská škola pre deti od 2,5 do 6 rokov. Besiedky, súťaže, záujmové krúžky, hry.
Súkromná materská škola a súkromná školská jedáleň. Veľká ovocná záhrada.
Štátna materská škola. Predškolská výchova detí, voľnočasové aktivity, pohybové hry, tvorivé hry, rozvoj osobnosti detí po všetkých stránkach.
Materská škola. Starostlivosť o deti vo veku od 3 do 6 rokov. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa.
Predškolská príprava pre deti a základné vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium.
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.
Súkromné bilingválne (anglicko – slovenské) detské jasle a škôlka pre deti od 2 - 6 rokov. Hodinová, jednodňová, večerná a víkendová starostlivosť.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Štátna materská škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, predškolská príprava detí od 3 do 6 rokov.
Materská škola - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Edukačné aktivity uľahčujúce vstup detí do základnej školy, grafomotorické cvičenia, pohybové a loptové hry, súťaže, výlety, krúžky.
Materská škola. Výchovno-vzelávacia činnosť s deťmi predškolského veku a príprava na nástup do školy. Aktuálne oznamy, triedy, projekty a organizácia dňa. Školská jedáleň.
Materská škola - celodenná starostlivosť, výučba anglického jazyka, hudobná výchova spojená s tancom, výtvarná výchova.