Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

BOZP - Žilinský kraj(51 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Inžiniersko - poradenská a expertízna kancelária. Katalóg vzdelávacích aktivít a školení kancelárie v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.
Fotografické služby - svadobný, portrétny a rodinný fotograf. Technik PO a BOZP, bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, činnosť technika a špecialistu požiarnej ochrany, civilná ochrana.
Činnosti autorizovaného BT a technika PO dodávateľským spôsobom, vykonávanie koordinátora BOZP, školenia zamestnancov, poradenská činnosť, vypracovanie dokumentácie v oblasti BOZP a PO.
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov, hydraulických komponentov. Predaj protipožiarnej techniky a hydrantov. Služby bezpečnostného technika.
Konzultačné služby - legislatíva (REACH, CLP) - registrácia, autorizácia, notifikácia, CSR, IUCLID. Detergenty, biocídy. Kozmetické výrobky - hodnotenie bezpečnosti. Karty bezpečnostných údajov.
Služby ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - technik PO a BOZP, pracovná zdravotná služba.
Servis výpočtovej techniky. Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Služby ochrany pred požiarmi, školenia.
Školenia a poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb, odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pre zamestnancov sbs, detektívna služba.
Zabezpečenie a vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení. Bezpečnosť pracovníkov, bezpečnosť technických zariadení a požiarna bezpečnosť. Merania a skúšky pracovného prostredia.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, civilná ochrana a ochrana pred požiarmi. Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Počítačové služby.
Bezpečnostno - technická služba. Autorizovaný technik požiarnej ochrany. Poradenstvo, kurzy a školenia BOZP a PO.
Ochrana pred požiarmi a bezpečnosť práce. Revízie, odborné prehliadky, certifikácia a poradenstvo pre BOZP.
Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika. Poradenská činnosť na úseku bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov, pomôcok.
Komplexný servis bezpečnostno-technickej služby a protipožiarnej ochrany dodávateľským spôsobom.
Poradenstvo pri preprave nebezpečných vecí cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou, školenia a kurzy vodičov a bezpečnostných poradcov.
Poradenská činnosť v oblasti BOZP, bezpečnostno - technická služba, ochrana pred požiarmi, školenia prvej pomoci, kurzy a školenia zamestnancov.
Projekcia stavieb, stavebné povolenia na kľúč, činnosť technika požiarnej ochrany, činnosť bezpečnostno - technickej služby.
Odborné skúšky a prehliadky BOZP, OPP. Školenie, servis VTZ, technické kontroly, školenia VZV, predaj autoservisnej techniky.
Služby v oblasti BOZP a OPP - bezpečnostno - technická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, ochrana pred požiarmi. Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov.
Vypracovanie základnej dokumentácie BOZP a jej aktualizácia v súlade s legislatívou. Vzdelávanie dospelých v oblasti BOZP. Poradenstvo. Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavieb.