Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

BOZP(729 záznamov)

1 - 25 z celkom 729 výsledkov
Odporúčame vám
Zastrešovanie pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu rizika - dokumentácia, prevádzkové poriadky, lekárničky.
komplexné služby PZS, BOZP a požiarnej ochrany, kurzy Hygienické minimum
Školenia v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP, činnosť špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika, revízie požiarnych klapiek.
BOZP, požiarna ochrana, civilná ochrana, realizácia solárnych a fotovoltaických systémov
Odborné kurzy pre bezpečnostných technikov, lešenárov, stavebnú výrobu, zamestnancov, vedúcich zamestnancov a administratívnych pracovníkov, vodičov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť práce.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, environment výkon autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, školenie pracovníkov, koordinátor BOZP.
Vypracujem dokumentáciu BOZP a OPP vrátane školení zamestnancov. Získajte nezáväznú ponuku.
Poradenstvo, školenie a audit systémov riadenia BOZP. Zaistenie služieb požiarnej ochrany.
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, pracovná zdravotná služba a BOZP. Odborná príprava požiarnych technikov. Kontrola a čistenie komínov.
Komplexné riešenia v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
Projekcia stavieb, stavebné povolenia na kľúč, činnosť technika požiarnej ochrany, činnosť bezpečnostno - technickej služby.
Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov, zisťovanie nebezpečenstiev a posudzovanie rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci.
Komplexné služby v oblastiach BOZP, OPP a CO. Predaj a kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych uzáverov, bezpečnostného značenia a prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci.
Dodávka, montáž a revízia protipádových zariadení. Horizontálne a vertikálne istiace systémy. Služby BOZP a PO. Školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Predaj a revízia osobných ochranných pracovných prostriedkov. Predaj Automatického Externého Defibrilátora a príslušenstva. Školenia prvej pomoci a obsluhy AED.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, požiarna ochrana a civilná ochrana. Školenia - BOZP, požiarna ochrana, výškové práce, školenia vodičov, prvá pomoc. Predaj hasiacej techniky a značiek. Každý z našich odborníkov zabezpečí pre vás splnenie zákonných povinností, aby ste sa vyhli finančným postihom a vykoná služby, ktoré prispejú k ochrane vášho majetku a obchodnému úspechu firmy.
Pracovná zdravotná služba - podpora a uchovanie fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody pracovníkov vo všetkých zamestnaniach, ochrana pracovníkov v zamestnaní, zlepšovanie pracovného prostredia.
Vzdelávanie-školenie elektrotechnikov v zmysle §21,22, 23 vyhl. č 508/2009 Z.z., odborná príprava RT v rozsahu E1,E2/A,B. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, koordinátor bezpečnosti na stavenisku.