Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

BOZP - Košický kraj(34 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 34 výsledkov
Odporúčame vám
Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov. Protipožiarna ochrana. Školenia v oblasti bezpečnosti práce pre špeciálne profesie.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, civilná a požiarna ochrana. Servis, kontrola a predaj požiarno-technických zariadení, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení.
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, pracovná zdravotná služba a BOZP. Odborná príprava požiarnych technikov. Kontrola a čistenie komínov.
Výroba a predaj športových potrieb a pomôcok pre jaskyniarov, horolezcov, záchranárov a práce vo výškach, školenia pre jaskyniarsku a horolezeckú pospolitosť.
Predaj hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a uzávery, bezpečnostno-technická služba, vzdelávanie BOZP. Výdaj fliaš propán-bután. Servis protipožiarnej a záchranárskej techniky.
Bezpečnostno-technické služby, predaj a servis požiarnotechnických zariadení, predaj ochranných pracovných prostriedkov, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok, školiaca činnosť.
Služby BOZP a PO - vstupné a opakované školenia zamestnancov, spracovanie dokumentácie, bezpečnostnotechnická služba.
Komplexné poradenské a softvérové služby v oblastiach BOZP, ochrany pred požiarmi, životného prostredia a civilnej ochrany. Kurzy a vzdelávanie.
Vzdelávanie v požiarnej ochrane, bezpečnosti práce, o technických zariadeniach a ustanovených pracovných podmienkach.
Služby BOZP - posúdenie rizika, identifikáciu ohrození a nebezpečenstva, zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP, školenia zamestnancov, evidenciu školení z oblasti BOZP, odškodnenie pracovných úrazov.
Poradenstvo v oblasti BOZP, šetrenie prac. úrazov vrátane spracovania a odoslania záznamu o úraze.
Výstavba inžinierskych sietí - plynovodov, vodovodov, kanalizácií. Výstavba jednoduchých stavieb. Montáž a opravy plynových zariadení. Odborné prehliadky. Zámočnícke práce, služby technika BOZP.
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a ochrany pred požiarmi OPP. Školenia, merania, testovania prac. prostredia, analýzy a kontroly a celkové poradenstvo BOZP a PO.
Požiarna ochrana, školenia. Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.
Revízie zariadení, vypracovanie dokumentácie BOZP a činnosť technika BOZP. Poskytovanie manažérskych systémov. Poradenstvo a konzultácie.
Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení, odborné prehliadky technických zariadení, opravy a inštalácie chladiarenských zariadení, uskutočňovanie stavieb a bezpečnotechnické služby.
Projektovanie a návrh stavieb, projekcia a inžinierstvo. Stavebný dozor, BOZP a požiarna ochrana.
Komplexné služby požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov. Vykonávanie školení, projektovanie PO, spracovanie dokumentácie pre firmy.
Odborné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Školenia, outsorting.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, pracovná zdravotná služba, osobné ochranné pracovné pomôcky, revízie.
Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií. Revízie vyhradených elektrických a tlakových zariadení.
Vykonávanie bezpečnostno - technickej služby, výchovy a vzdelávania zamestnancov, vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP.
Služby vzdelávania a implementácie medzinárodných noriem manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti produkcie a metrológie.
Revízia elektroinštalácií a bleskozvodov, montáž, oprava, údržba, revízia, projekcia NN prípojok, školiace činnosti - ochrana práce pri činnosti s elektrickými zariadeniami.