Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

BOZP - Nitriansky kraj(44 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko BOZP - Nitriansky kraj
Komárno (1)
Levice (4)
Nitra (21)
Šaľa (5)
1 - 25 z celkom 44 výsledkov
Odporúčame vám
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.
Školenia BOZP, ochrana pred požiarmi a odborné školenia obsluhy. Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích a tlakových zariadení.
Vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie PO a BOZP v súlade s legislatívou. Vzdelávanie v oblasti PO a BOZP. Preventívne protipožiarne prehliadky. Kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov.
Služby v požiarnej ochrane - výkon funkcie technik požiarnej ochrany, poradenstvo, školenia PO, kontrola a oprava hasiacich prístrojov a vodovodov, sprostredkovanie obchodu s hasičskými prístrojmi.
Komplexné služby v BOZP, OPP a PZS. Kurzy žeriavnikov, obsluhy plošín, viazačov bremien, obsluhy VZV, motorovej reťazovej píly (pilčíci), stavebných strojov (strojníci), lešenárov.
Akreditované školiace stredisko. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, školenia v oblasti zdvíhacích zaradení.
Poradenské a konzultačné činnosti v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, životné prostredie, odborná činnosť bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany.
Požiarnicky spolok zaoberajúci sa prevenciou požiarov, poradenskou a konzultačnou činnosťou.
Bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti. Technik požiarnej ochrany. Poradenstvo - BOZP a PO.
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi.
Aktualizačné školenia revíznych technikov, tlakových plynových zariadení, kuričov. Autorizovaný koordinátor BOZP, technik požiarnej ochrany, audítor.
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, školenia, poradenstvo.
Predaj hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a uzávery, bezpečnostno-technická služba, vzdelávanie BOZP. Výdaj fliaš propán-bután. Servis protipožiarnej a záchranárskej techniky.
Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP - zdvíhacie zariadenia, viazač bremien, vodič motorových vozíkov, stavebné stroje, poľnohospodárske stroje, ručná motorová píla, prvá pomoc.
Bezpečnostno-technické služby, predaj a servis požiarnotechnických zariadení, predaj ochranných pracovných prostriedkov, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok, školiaca činnosť.
Komplexné riešenia v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Online školenie BOZP a OPP (E-learning). Predaj bezpečnostných a ochranných prostriedkov, revízie.
Komplexné služby v oblasti protipožiarnej techniky a BOZP a poradenstvo v týchto oblastiach.
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Predaj pojazdných a prenosných hasiacich prístrojov.
Školenia BOZP pre vodičov, dispečerov, zamestnancov, majiteľov firiem, vedúcich zamestnancov. Zastupovanie firmy, sťahovanie, archivácia a vyhodnocovanie údajov zo záznamových listov, poradenstvo.
Externé riadenie ľudských zdrojov - personálna a mzdová administratíva, nábor a výber zamestnancov, psychometrické testovanie a assesment centrum, personálny lízing, BOZP a personálne poradenstvo.
Školenia v oblasti BOZP a požiarnej ochrany, predaj potravinových CO2, prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarom, služby BOZP a PO. Vystavenie certifikátov, inšpekcii a revízii, elektrorevízii. Poradenstvo, personalistika a personálny audit.
Poskytovanie poradenstva a odborných služieb dodávateľským spôsobom - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, civilnej ochrany.