Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Cirkevné materské školy(30 záznamov)

1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Príprava detí na vstup do základnej školy. Vzdelávanie - všestranný rozvoj osobnosti, vyučovanie evanjelického náboženstva, krúžok anglického jazyka.
Vzdelávanie detí v predškolskom veku - hry a edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok, strava.
Školské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Vytváranie harmonickej syntézy medzi poznaním a vierou - predškolská výchova a vzdelávanie detí v náboženskom duchu.
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Výchovno - vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelanie, výchovu a formovanie kresťanských morálnych hodnôt.
Materská škola so zameraním na predškolskú výchovu. Rozvíjanie cirkevných hodnôt, individuálny prístup.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu, tanečný, výtvarný a futbalový krúžok, výlety, zapájanie sa do projektov.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Cirkevná spojená škola - základná škola s materskou školou, cirkevné gymnázium.
Výchovno - vzdelávací proces zabezpečovaný kresťanskými pedagógmi v duchu kresťanskej etiky a ekumenickej spolupráce pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Cirkevná materská škola zameraná na predškolskú výchovu detí. Rozvoj jemnej motoriky, individuálny prístup.
Vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku založená na duchovnom rozvíjaní.
Celodenná a poldenná starostlivosť o deti vo veku od 3 do 6 rokov a o deti s odloženou školskou dochádzkou.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Predškolské zariadenie s celodennou a poldennou starostlivosťou.Výchova a vzdelávanie, predprimárne vzdelávanie detí vo veku od troch rokov do šiestich rokov.