Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Deti a mládež - občianske združenia(438 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
76 - 100 z celkom 438 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie. Kaviareň a knižnica. Duchovné centrum pre mladých ľudí.
Štvor-triedne predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou s rôznymi aktivitami pre deti. Tanečné krúžky, spevácke krúžky, výučba anglického jazyka.
Občianske združenie - vzdelávanie detí, dospelých a ich sprevádzanie k sebarozvoju a spoločenskej zodpovednosti, organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí.
Detské centrum s cieľom poskytnúť zaujímavé aktivity pre deti a mládež - kreslenie, tancovanie, spievanie.
Činnosť občianskeho združenia. Basketbalový klub Banská Bystrica pre dievčatá - družstvá, prípravky, turnaje.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Občianske združenie pre deti a mládež - činnosť zameraná na zvyšovanie záujmu detí o knihy a čítanie.
Materská škola - stravovanie, krúžky, poplatky. Výchovno - vzdelávací proces, materiálne vybavenie materskej školy.
Občianske združenie. Organizovanie voľnočasových aktivít pre autistov, hendikepované deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.
Súkromné detské jasle a materská škola pre deti od pol roka, do 6 rokov. Výchovno - vzdelávacia činnosť zameraná na rozvoj pohybu, psychomotoriky a celej osobnosti dieťaťa.
Združovanie do záujmových útvarov - hudobný, tanečný, divadelný, výtvarný a umelecký, mediálny a športový pre deti a mládež prostredníctvom umenia so zachovávaním kultúrnych hodnôt.
Zbierky potravín, hygienických a školských potrieb, hračiek a kníh. Poskytovanie odbornej pomoci ľuďom v psychickej, sociálnej kríze v Dome prijatia. Nízkoprahový klub pre deti a mládež Smajlík.
Domov sociálnych služieb pre deti s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výchova, poradenstvo, záujmová, kultúrna a rehabilitačná činnosť.
Občianske združenie Bábky v nemocnici - rozprávky, dramaterapia, psychosociálna starostlivosť pre deti v nemocniciach.
Organizácia charitatívnych aktivít aj projektov smerujúcich k podpore sociálne odkázaných a zdravotne postihnutých spoluobčanov mesta Nitry. Pomoc mladým nitrianskym rodinám.
Nezisková organizácia - mimoškolská výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti a mládež. Cyklistické podujatia, rekreačné, prázdninové a oddychové aktivity. Športové, vedomostné a talentové súťaže.
Podpora pri modernizácii materiálno - technického zabezpečenia Strednej odbornej školy chemickej, podpora medzinárodných kontaktov, finančná podpora, propagácia školy na verejnosti.
Uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a verejnosti v oblasti výchovy, vzdelávania a športu. Prispievanie k získaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a teoretických vedomostí.
Organizovanie voľnočasových aktivít pre rodiny, organizovanie detských táborov, prevádzkovanie denného centra pre predškolské deti, rodinné bohoslužby.
Prenájom nafukovacích atrakcií, šmýkačiek, skákacích hradov a detských atrakcií. Výroba detských nafukovacích atrakcií na mieru, reklamných nafukovacích atrakcií.
Občianske združenie, práca s rodinami, deťmi a mladými ľuďmi. Workshopy, terapeutické poradenstvo.
Pomoc, skvalitňovanie a spríjemňovanie pobytu onkologickým detským pacientom počas hospitalizácie. Organizovanie pobytových, kultúrnych a charitatívnych športových podujatí.
Dobrovoľníci na medzinárodných dobrovoľníckych a vzdelávacích projektoch.